ChronTech Pharma AB

Fortsatt lovande resultat hos patienter som erhållit standardbehandling efter vaccination med ChronVac-C®

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 09:54 CEST

Av 7 patienter som ingått i den nyligen avslutade fas I/IIa-studien av det behandlande vaccinet ChronVac-C® och som därefter erhållit standardbehandling för kronisk hepatit C-virusinfektion blev 6 virusfria efter 24 veckors behandling. Detta stödjer de tidigare rapporterade goda resultaten hos dessa patienter. Baserat på dessa resultat kommer ChronTech Pharma som tidigare offentliggjorts att under Q4 2010 ansöka om att få utföra en fas IIb-studie där patienter erhåller ChronVac-C® följt av standardbehandling och  jämförs med patienter som bara får standardbehandling.

ChronTech har tidigare redovisat att patienter som ingick i den nyligen avslutade fas I/IIa-studien av det behandlande vaccinet ChronVac-C® verkar ha svarat ovanligt bra på en efterföljande behandling med det som kallas standard-of-care, dvs pegylerat interferon och ribavirin. Av de 7 patienter som ingick i ChronVac-C®-studien hade 5/7 (71%) mindre än 50 viruskopior/mL blod vecka 4, 5/7 (71%) var negativa för HCV RNA vecka 12, och 6/7 (85%) var negativa för HCV RNA vecka 24. De senaste kliniska studierna visar att drygt 50% av patienter med HCV genotyp 1 är virusfria efter 24 veckor med dagens standardbehandling. Detta indikerar att en föregående behandlande vaccination med ChronVac-C® ger fördelar när den kombineras med standardbehandling.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Vahlne, VD & Forskningschef, ChronTech Pharma AB
Tel: +46 8 5858 1313, mobil: +46 709 28 05 28
e-post: anders.vahlne@ki.se


Om ChronTech
ChronTech
utvecklar de behandlande DNA-vaccinerna ChronVac-C® och ChronVac-B mot kroniska hepatit C-virus- och hepatit B-virusinfektioner, dvs kroniska infektioner av gulsotsvirus som kan leda till skrumplever och levercancer. ChronTech har också tagit fram och vidareutvecklar en ny patentsökt typ av injektionsnål för ett mer effektivt upptag av DNA-vaccin. ChronTech är också delägare i sårläkningsprojektet ChronSeal® och i den nya plattformsteknologin RAS®. ChronTechs aktie är listad på First North. Remium AB är Certified Adviser för ChronTech. För mer information, se www.chrontech.se