Sectra AB

Fortsatt marknadsexpansion och ökat operativt resultat för Sectra

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 10:11 CET

IT och medicinteknikföretaget Sectras nettoomsättning för första halvåret ökade med 4,9 procent till 391,7 MSEK (373,4) jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet ökade med 87,5 procent till 16,5 MSEK (8,8) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,2 procent (2,4). Vinsten efter finansnetto uppgick till 4,4 MSEK (48,2), vilket motsvarar en vinstmarginal på 1,1 procent (12,9). Koncernens orderingång uppgick till 428,8 MSEK (723,5).

För andra kvartalet uppgick Sectrakoncernens nettoomsättning till 193,9 MSEK (199,4). Rörelseresultatet uppgick till 6,4 MSEK (7,9) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,3 procent (4,0). Vinsten efter finansnetto uppgick till 0,9 MSEK (42,0), vilket motsvarar en vinstmarginal på 0,5 procent (21,1). Koncernens orderingång uppgick till 276,7 MSEK (548,3).

- Under hösten har vi tagit steget in i Mellanöstern och knutit välrenommerade distributörer till oss i Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Qatar. Dessa marknader ställer höga krav på kvalitet och nöjer sig enbart med de bästa produkterna på marknaden, säger Jan-Olof Brüer, koncernchef och VD för Sectra AB.

Nettoomsättningen för affärsområdet Medicinska system ökar med 10,2 procent till 366,4 MSEK (332,7) under första halvåret. Rörelseresultatet för affärsområdet ökar med 9,0 procent till 9,7 MSEK (8,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,6 procent (2,7). Nettoomsättningen för affärsområdet Avlyssningssäkra kommunikationssystem ökar med 3,3 procent till 43,5 MSEK (42,1). Rörelseresultatet ökar med 4,6 procent till 6,8 MSEK (6,5) under halvåret, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,6 procent (15,4) .

- Andelen av koncernens totala nettoomsättning som kommer från marknader utanför Sverige uppgår till 68,3 procent (69,8) under halvåret. Försäljningen på de internationella marknaderna sker främst i USD och EUR vilka har försvagats gentemot den svenska kronan. Detta gör att koncernens resultat efter finansnetto påverkas negativt med -9,3 MSEK för halvåret i form av valutakursförändringar, säger Jan-Olof Brüer.

För ytterligare information kontakta:
Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef Sectra AB, tel 013-23 52 09

Presentation av delårsrapporten
Sectras koncernchef presenterar rapporten för analytiker och media på Operaterrassen i Stockholm idag den 8 december kl 12.00.
Det finns även möjlighet att ta del av presentationen Live via Internet.
Länk kommer att finnas på www.sectra.se cirka 5 minuter före presentationens början.

Sectrakoncernens verksamhet
Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom de expansiva nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunikations-system. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2008/2009 till 863 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se