Sveriges Kommuner och Landsting

Fortsatt minskade köer till specialiserad vård

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 16:06 CET

Andelen som väntat längre än 90 dagar på ett specialistbesök eller en operation minskade ytterligare under oktober till 13 respektive 11 procent i genomsnitt för riket. Gotland och Kalmar har de bästa resultaten för båda områdena med strax över 3 procent av de väntande som har väntat "för länge" enligt vårdgarantins tidsgräns.

Förbättringar har skett generellt inom alla specialistområden, men fortfarande finns problemen kvar med specialistbesök inom neurokirurgi och lungmedicin samt för operationer inom plastik- och ryggkirurgi.

En avstämning av läget den 30 november avgör om landstingen får ta del av den så kallade Kömiljarden för sitt arbete för en förbättrad tillgänglighet. Resultatet kommer preliminärt att vara klart för publicering i slutet av december.

> Läs mer om vårdgarantin och väntetider i vården på www.vantetider.se

Fakta om kömiljarden

450 miljoner kronor fördelas för besök respektive behandling mellan de landsting där mindre än 20 procent av patienterna har väntat mer än 90 dagar. 50 miljoner kronor fördelas för besök eller behandling mellan de landsting där mindre än 10 procent av patienterna har väntat mer än 90 dagar. Uppmätta väntetider i databasen Väntetider i vården per den 30 november 2009 utgör grund för fördelningen och utbetalning sker 2010.

För mer information: Berlith Persson, samordnare på avdelningen för vård och omsorg,
tfn: 08-452 78 82, mobil: 070-392 78 82, e-post: berlith.persson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01