Övertorneå kommun

Fortsatt mörker i Övertorneå efter Marknadsdomstolens beslut

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 14:06 CET

Marknadsdomstolen tog igår ett tillfälligt beslut att inte omedelbart tvinga Ekfors Kraft att tända gatubelysningen i Övertorneå kommun och Haparanda Stad.

Marknadsdomstolen har avslagit Övertorneå och Haparanda kommun begäran om att ålägga Ekforsbolagen med en straffavgift för varje vecka som gatubelysningen är släckt och anser sig inte kunna tvinga Ekforsbolagen att tända gatubelysningen.

– Det är naturligtvis beklagligt att Marknadsdomstolen inte kunde få Styrman att tända belysningen. Diskussionerna mellan kommunerna och Ekfors Kraft fortsätter, säger Arne Honkamaa, kommunstyrelsens ordförande.

De båda kommunerna vände sig i slutet av september till Marknadsdomstolen med en begäran om att Ekfors ska tvingas till att tända gatubelysningen. Eftersom lika många ledamöter var för, som emot, ett åläggande mot Ekfors, vinner den åsikten som ordföranden stödjer och därför blev det alltså inget åläggande i nuläget.

Ärendet ligger kvar hos Marknadsdomstolen och kommer enligt domstolens praxis att prövas inom ett år. En huvudförhandling där målet prövas slutligt kommer sannolikt inte att äga rum förrän tidigast under våren 2007.

Angående den höjda nätavgiften råder kommunens konsumentvägledare (Ingrid Wikström, konsumentvägledare, tfn 0923-650 11 ingrid.wikstrom@kommun.kalix.se), Energimyndigheten (www.stem.se) och Konsumenternas elrådgivningsbyrå (www.elradgivningsbyran.se) kunder till Ekfors Kraft AB att betala den höjda nätavgiften då utebliven betalning enligt nätägaren kan medföra att elen frånkopplas.
– Det är upp till varje enskild kund att avgöra, säger Arne Honkamaa.

Övertorneå kommun har sedan tidigare delat ut reflexvästar till skolbarnen i kommunen och uppmanar medborgarna att vara försiktiga när de rör sig utomhus i mörkret. Trafiknämnden i kommunen har beslutat att sänka hastigheten på de kommunala vägarna och har begärt att länsstyrelsen beslutar om sänkt hastighet på Vägverkets vägar i kommunen.

För mer information kontakta Arne Honkamaa, kommunstyrelsens ordförande Övertorneå kommun, mob. 070-627 79 25.

* * * * * * * * * * * * * * *
Elisabeth Funkquist
Informationsansvarig
Övertorneå kommun
Tingshusvägen 2
SE- 957 85 Övertorneå
Tel. +46(0)927 720 05
elisabeth.funkquist@overtornea.se
www.overtornea.se