Transportföretagen

​Fortsatt motvind för kommersiell linjetrafik med buss

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2015 10:30 CEST

Sveriges Bussföretag publicerar ny rapport.

Ännu tre år efter marknadsöppningen för kollektivtrafik hindras många bussföretag som vill köra kommersiell linjetrafik med buss från att presentera sitt utbud för alla kollektivtrafikresenärer. Av de sexton regioner som har egna reseplanerare så är det endast fyra som har öppnat sina reseplanerare även för information från kommersiella linjebussföretag, så att resenärerna kan se alla resor som finns i kollektivtrafiken. En ordning som ger resenärerna sämre service och begränsar svensk kollektivtrafik.

Kommersiell linjetrafik med buss kan bidra till ett ökat utbud av kollektivtrafik och samtidigt minska samhällets behov av att skattesubventionera trafiken. För bra för att vara sant? Nej tycker Sveriges Bussföretag, om de hinder som idag finns för att etablera kommersiell linjetrafik med buss minskas eller helst av allt försvinner är det möjligt. Sveriges Bussföretag har i sin nya rapport ”Fortsatt motvind för kommersiell linjetrafik” gått igenom villkor och verklighet för kommersiell linjebusstrafik i Sveriges alla regioner. Genom att granska och analysera regionala trafikförsörjningsprogram, webbplatser, informationsdokument och genom att ställa direkta frågor kring detta till ansvariga myndigheter visar rapporten hur den kommersiella busstrafikens villkor ser ut tre år efter det att Kollektivtrafiklagen med sin marknadsöppning infördes i svensk lag.

Bilden som tecknas visar att väldigt lite hänt i många regioner jämfört med den verklighet som tidigare fanns inom ramen för det offentliga monopolet. Delvis beroende detta på att inget bussföretag valt att etablera kommersiell linjebusstrafik i regionen. Delvis beror det på att den regionala kollektivtrafikmyndigheten valt att ta beslut om trafikplikt och upphandling av busstrafik inom i stort sett hela sin region. Rapporten visar också på hur frågor kring tillträde till offentlig infrastruktur inklusive informationssystem hanteras i de olika regionerna, frågor som är avgörande för att de kommersiella busstrafikföretagen ska nå alla resenärer.

- Även om rapporten till stora delar målar upp en dyster bild finns det också ljuspunkter. Ljuspunkter som vi gärna vill lyfta som goda exempel för fler att inspireras av. Trosabussens koncessionsavtal med RKM Sörmland är ett tydligt och bra sätt på hur trafik kan gå från upphandlad till rent kommersiell trafik successivt på ett sätt som skapar en tryggare miljö för både myndigheter och trafikföretag vilket gynnar resenärerna. Region Västra Götalands arbete kring tillträde till terminaler och hållplatser, arbe­tet med upphandling 2015:2 och deras syn på kommersiell trafik i de samråd som nu börjat inför revideringen av deras Trafikförsörjningsprogram är mycket positivt. Trafikförvaltningen SLLs inledande samråd om sitt nya reviderade Trafikförsörjningsprogram där kommersiell lin­jetrafik är ett av de identifierande förbättringsområdena ser vi fram emot att delta i, säger Anna Grönlund, branschchef och vice VD Sveriges Bussföretag. 

Ta del av rapporten här

För vidare information, kontakta
Mikael Persson, projektledare Sveriges Bussföretag, tel. 070 602 87 20
Charlotte Erlandsson, kommunikatör Sveriges Bussföretag tel. 070 648 24 00

Sveriges Bussföretag är ett gemensamt förbund för busstrafikföretag och bussrese­arrangörer som bedriver alla former av yrkes­mässig busstrafik och anordnar bussresor inom och utanför landets gränser.Inom Sveriges Bussföretag ryms såväl arbetsgivarfrågor som branschfrågor. I dag har vi ca 370 medlemsföretag med ca 26.000 anställda. Sveriges Bussföretag startade 1 januari 2014, då Svenska Bussbranschens Riksförbund och Bussarbetsgivarna slog ihop sina verksamhetsområden till en gemensam plattform för att kunna driva bussbranschens intressen med större kraft.Sveriges Bussföretag är ett av förbunden inom Transportföretagen.

Transportföretagen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. Våra åtta förbund, Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA), Sveriges Bussföretag, Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF), Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund (PAF), Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF), Svenska FlygBranschen (SFB), Sveriges Hamnar och Transportindustriförbundet, har cirka 10 700 medlemsföretag med runt 167 300 anställda.