Umeå kommun

Fortsatt mycket stark tillväxt i Umeå

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 10:49 CEST

Umeås befolkningssiffror för första kvartalet 2016 visar på en mycket stark tillväxt. Aldrig sedan mitten av 1990-talet har årets första tre månader visat på ett sådant gott utfall, och Umeå har nu passerat 121 000 invånare.


Mönstret från motsvarande period under 2015, med ett högt flyttningsnetto, håller i sig men är ännu tydligare. Befolkningen ökade med 494 personer och den sista mars var vi 121 271 Umeåbor. Ökningen består av ett födelseöverskott på 136 personer och ett flyttningsöverskott på 338 personer.
Till detta kommer rättelser eller ”justeringar” av tidigare perioder på ytterligare 20 personer, vilket ger den sammanlagda ökningen.

Från övriga Sverige
Inflyttningen är marginellt lägre än i fjol, medan utflyttningen är den lägsta på många år. Umeå har överskott i flyttningsutbytet med både det egna länet, övriga län i Sverige och utlandet. Överskottet från övriga Sverige (+133) är något större än det från Västerbottens län (+124), vilket är mycket positivt.
Under kommande kvartal april–juni minskar antalet invånare i Umeå i vanlig ordning, eftersom vårterminsavslutningen vid universiteten alltid innebär en ökad utflyttning. Då kommer befolkningen att backa tillbaka under den nuvarande nivån för att senare under hösten på nytt passera 121 000 invånare.

Överskott från utlandet
Det går inte att uttala sig om helåret utifrån årets första kvartal, men ett stort överskott från utlandet är att vänta. Det beror på de många asylsökande flyktingar som befinner sig här och sannolikt kommer att få sitt uppehållstillstånd under året.
I Västerbottens län ökar även Lycksele, Skellefteå, Storuman, Vännäs och Åsele. Robertsfors har oförändrat antal invånare, medan övriga minskar sin befolkning.
I övriga landet ökar storstadskommunerna som vanligt mest, men Umeå håller sig väl framme. Efter storstadskommunerna kommer Uppsala (+918), Linköping(+605), Örebro (+557), Järfälla (+529) och Umeå (494).

Mer information:

Bifogad tabell (pdf)

Annalena Löfgren
bitr planeringschef
Umeå kommun
090-16 12 42
070-342 76 77
annalena.lofgren@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.