Luftfartsverket, LFV

Fortsatt ökande intäkter från utländska turister

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 08:47 CEST

Exportvärdet för den svenska turist- och besöksnäringen ökade i juli med 2,9 procent jämfört med juli 2006. Det visar det senaste Arlandaindexet som beräknar vad utländska turister spenderar i Sverige baserat på Arlandas trafikstatistik.

I absoluta tal innebär julisiffrorna ett beräknat exportvärde på 12,9 miljarder kronor och för helåret 2007 skulle en fortsatt femprocentig ökning innebära ett exportvärde på 79,4 miljarder kronor.

– Men om den starka trenden som vi har sett de senaste åren för augusti, det kontinentala Europas mest intensiva semestermånad, håller i sig kan siffran komma att justeras uppåt ytterligare, säger Eva Hedenström, vd FörTur, som organiserar 400 medlemmar inom turismnäringen.

Turismen betyder mycket för sysselsättningen i Sverige. Beräkningarna hittills pekar på drygt 150 000 heltidsanställda på årsbasis under 2007. Det innebär i så fall en ökning med nästan 3 000 heltidsarbeten jämfört med fjolåret.

Arlandaindex, som presenterades för första gången för en månad sedan, är ett index för att månadsvis uppskatta trycket i besöksnäringen och beräknas med hjälp av volymen på utrikestrafiken på Stockholm-Arlanda Airport. Syftet med indexet är att ge alla med intressen i och för besöks- och mötesindustrin ett snabbt hjälpmedel för att kunna planera sin verksamhet.

Arlandaindex - juli 2007
http://www.lfv.se/upload/Flygplatser/Arlanda/PDF/Arlandaindex_juli.pdf

För mer information
Jan Lindqvist, informationschef LFV Stockholm-Arlanda Airport,
0708-91 64 02
Eva Hedenström, vd FörTur, 070-796 65 59