Statistiska centralbyrån, SCB

Fortsatt ökning av bostadsbyggandet

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 09:40 CET

Påbörjade bostadslägenheter 1:a - 3:e kvartalet 2006, preliminära uppgifter:

Fortsatt ökning av bostadsbyggandet

Under 1:a - 3:e kvartalet 2006 påbörjades 24 700 lägenheter, vilket innebär en ökning med 10 procent jämfört med samma period 2005 då 22 479 lägenheter påbörjades.

Fördelningen mellan småhus och flerbostadshus under perioden är:

2006: 9 500 lägenheter i småhus och 15 200 i flerbostadshus

2005: 8 794 lägenheter i småhus och 13 685 i flerbostadshus

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för år 2006 uppräknade med 11 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren.Påbörjade nya bostadslägenheter 1994-2006


Stora ökningar i Mälardalen och i Malmö

Förutom i Mälardalen och i Malmö kommun visar även Norrbottens, Gävleborgs och Östergötlands län på stora ökningar av antalet påbörjade lägenheter.

Stora minskningar finns i Västernorrlands och Hallands län.

Antal bostadslägenheter som påbörjats under januari - september 2005 och 2006 *** Preliminära uppgifter ***
http://www.scb.se/templates/pressinfo____182725.asp


Storstadsområdena redovisas enligt SCB:s regionala indelningar 2006.

(1) På grund av eftersläpningen i rapporteringen är det senaste årets uppgifter underskattade.
Tidigare år har denna underskattning varit i genomsnitt 11 procent.

Definitioner och förklaringar

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län.
Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun.
Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Observera att SCB:s avgränsning av storstadsområden har reviderats fr.o.m 2005.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande (Bo 14 SM 0604) som beräknas finnas på SCB:s webbplats vecka 46. Det statistiska meddelandet innehåller även siffror om färdigställda lägenheter, bygglovsstatistik för bostäder och lokaler samt statistik över ombyggnad av flerbostadshus.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressinformation i serien beräknas publiceras 2007-02-15 kl. 09.30.

Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för byggande och bebyggelsestatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar
Agneta Löfgren
Tfn 08-506 947 84
E-post agneta.lofgren@scb.se
Nilserik Sahlén
Tfn 08-506 947 95
E-post nilserik.sahlen@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.