Svensk Fjärrvärme

Fortsatt ökning av fjärrvärme till småhus

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2004 09:17 CEST

Antalet småhus med fjärrvärme ökade förra året med 8 procent enligt färska siffror från Svensk Fjärrvärme. Ökningen beräknas fortsätta i samma takt under de kommande två åren. Fjärrvärmen är ett av de energislag som fortsätter att öka när olje- och elvärme viker neråt med ökande priser.

Undersökningen visar att fjärrvärmeintresset från småhusägarna är mycket stort, så stort att flera fjärrvärmebolag inte hinner med att ansluta kunderna i den omfattning som efterfrågas. Fjärrvärme är en efterfrågad och uppskattad uppvärmningsform då den förutom relativt låg driftskostnad och hög tillförlitlighet även är miljöanpassad,
platsbesparande och bekväm för småhusägaren.

Fjärrvärmen har nära hälften av den totala värmemarknaden i Sverige, men av landets 1 550 000 småhus värms ännu bara 11 procent med fjärrvärme. Den marknaden domineras fortfarande av elvärme och olja.
- Det är glädjande att fjärrvärmen fortsätter att växa, även vad gäller villakunder. Men potentialen är stor och ökningstakten kunde vara snabbare, säger Svensk
Fjärrvärmes VD Ola Alterå.
Enligt tidigare beräkningar från Svensk Fjärrvärme skulle fjärrvärmen kunna svara för 50 procent av värmemarknaden för småhus. Ett hinder för en ännu högre ökningstakt är att anslutningskostnaderna fortfarande är höga, något som får många fjärrvärmeföretag att tveka inför att arbeta med småhus. För att förbättra möjligheterna och sänka kostnaderna pågår det målinriktade forskningsprogrammet
Värmegles Fjärrvärme, som är finansierat av fjärrvärmebranschen och Energimyndigheten.

- Målet är att nå en kostnadsnivå för småhusanslutningar som gör att fjärrvärmebolagen på marknadsmässiga grunder kan ge ett ännu större bidrag till energiomställningen,
säger Henrik Feldhusen, projektledare för forskningsprogrammet Värmegles Fjärrvärme.

Ytterligare upplysningar,
Henrik Feldhusen, projektledare Värmegles Fjärrvärme, 0734-25 25 53
henrik.feldhusen.@fjarrvarme.org
Ola Alterå, VD, 0733-97 33 88

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 160 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för nära hälften av all uppvärming av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm uppvärmning och kylning.