SVEP Information & Service AB

Fortsatt ökning av försäljning av bergvärmepumpar under fjärde kvartalet

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 07:15 CET

Försäljningen av bergvärmepumpar har fortsatt att öka även under fjärde kvartalet 2009. Vid en jämförelse med sista kvartalet 2008 har försäljningen ökat med 8 % för detta produktsegment. För luft-vattenvärmepumpar har dock försäljningen för första gången på mycket länge minskat, -19 % jämfört med motsvarande period 2008.

- Vi är fortfarande lite fundersamma över orsaken till nedgången för luft‑vattenvärmepumpar, men en del av förklaringen kan ligga i att ROT-avdraget är högre för bergvärmeanläggningar. Det leder till att fler kunder väljer bort luft-vattenvärme till förmån för bergvärme, säger Martin Forsén, VD Svenska Värempumpföreningen, SVEP.

Den förväntade försäljningsminskningen av frånluftvärmepumpar bestod även under sista kvartalet 2009 (-17 %). Försäljningen av frånluftvärmepumpar har i stor utsträckning påverkats av den svaga byggkonjunkturen. Under fjärde kvartalet bröts den negativa försäljningstrenden för luft-luftvärmepumpar. Försäljningen återhämtade sig och ligger i nivå med samma period 2008. Det totala försäljningsvärdet i konsumentled för alla typer av värmepumpar har minskat med 3 % jämfört med sista kvartalet 2008.

Försäljningsutvecklingen för den närmaste framtiden är fortsatt positiv. Den senaste tidens kyla har gett ett ökat fokus på uppvärmning och energieffektivisering.

- De höga energipriserna och alla typer av värmesystem har varit det stora samtalsämnet både bland folk på gatan och i media. Detta gynnar värmepumpbranschen, säger Martin Forsén.

SVEP, Svenska Värmepumpföreningen, är branschorganet för den svenska värmepumpbranschen. Organisationen har cirka 700 medlemmar i form av tillverkare, importörer och installatörer. SVEP är den officiella informationskanalen för värmepumpar gentemot allmänhet, myndigheter och beslutspåverkare i Sverige.

Pressansvarig: Anne-Lee Bertenstam, anne-lee.bertenstam@svepinfo.se

08-522 275 05

VD: Martin Forsén, martin.forsen@svepinfo.se

08-522 275 02