Statistiska centralbyrån, SCB

Fortsatt ökning av kostnaden för Universitet och högskolor

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 09:59 CET

Kostnader för universitet och högskolor ökade mellan åren 2006–2010 med 12 procent. Under samma period ökade antalet helårsstudenter med 13 procent.

Kostnader för gymnasieskolan ökade med 10 procent medan grundskolans kostnader minskade med mindre än 1 procent under motsvarande period 2006–2010. Totala kostnaden för utbildningsväsendet 2010 var 282 miljarder kronor. Jämförelserna baseras på fasta priser.

Kostnader för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren 2006–2010 i fasta priser, mnkr

Kostnaden per elev i grundskolan har ökat med 10 procent

Kostnaden per elev i grundskolan har ökat med över 7 500 kronor mellan åren 2006–2010 till totalt 85 500 kronor. Det är en ökning med 10 procent. Antalet elever har under samma period minskat med 8 procent. Genomsnittliga anslagsintäkten per student i universitet/högskola har under samma period ökat med 4 procent, till totalt 70 500 kronor. För en elev i gymnasiet var kostnaden 92 500 kronor år 2010, vilket är en ökning med knappt en halv procent. Jämförelserna baseras på fasta priser.

Sverige på tionde plats av OECD-länderna

OECD-genomsnittet för utbildningskostnadernas andel av BNP år 2008 var 5,9 procent. Högst andel av samtliga OECD-länder hade Island med 7,9. På andra plats låg Korea med 7,6. Sverige, med 6,3 procent, låg på tionde plats.

Samtliga uppgifter om utbildningsväsendets kostnader är en sammanställning av redan publicerat material från andra statistikansvariga myndigheter än SCB samt OECD (Education at a Glance)

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.