Svenska kyrkan

Fortsatt ökning av samtalen till jourhavande präst

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2012 09:39 CET

Psykisk ohälsa, relationer och ensamhet är de vanligaste samtalsämnena när männidkot ringer till Jourhavande präst. I år beräknas antalet samtal uppgå till 68 000. Foto: Magnus Aronson/IKON

Årets preliminära statistik visar att samtalen till Jourhavande präst i Svenska kyrkan återigen ökat med drygt fyra procent.

-  Ensamheten är stor och vårt samhällsklimat hårt. Det skapar oro över hälsa, ekonomi och relationer. Att på natten ha någon att prata med är viktigt för många och en ökande andel av kontakterna är återkommande, konstaterar Monica Eckerdal, nationell samordnare för Jourhavande präst.

-  Många lider av oro och ångest som de inte kan dela med någon annan än en jourhavande präst. Det kan vara människor med psykiatrisk diagnos men som inte är i behov av akutvård, säger hon.

68 000 samtal
Jourhavande präst räknar med att antalet samtal vid årsskiftet uppgår till 68 000, en
ökning med cirka 4 procent jämfört med förra året. Mellan åren 2008 till 2011
var ökningen totalt över 30 procent. Trots ökat antal samtal ligger svarsfrekvensen precis som förra året på 9 av 10 samtal. Snittväntetiden är drygt fem minuter men visst tider på natten, när trycket är stort, är väntetiden betydligt längre.

Samtal och trosfrågor
Psykisk ohälsa, relationer och ensamhet är de vanligaste samtalsämnena. Men även frågor
och tro och liv förekommer.– Privatreligiositet är utbrett i vårt land och det finns också många som bär
med sig delar av en barnatro. I mötet med prästen på natten blir det tillåtet att knyta an till den tro som finns någonstans djupt inom en. Att någon bär fram en i bön inför Gud ger människor kraft, säger Monica Eckerdal. Hon betonar dock att en jourhavande präst aldrig ber, välsignar eller läser bibelord om inte den inringande har frågat efter det.

FAKTA JOURHAVANDE PRÄST
Till Jourhavande präst kan vem som helst ringa oavsett tro och etnicitet. Man får vara anonym. Jouren är öppen varje natt mellan klockan 21 och 06. Telefonnumret är 112. Samtalet är gratis. Jourhavande präst är en tjänst som Svenska kyrkans församlingar gemensamt erbjuder. Genom att samverka i en jourtjänst via SOS-alarm behöver inte alla församlingar tillhandahålla akut själavård varje natt.
Präster från olika delar av Sverige ingår i jouren – några med stora uppdrag, andra med tjänstgöring ett par gånger per år.

Andra jourer i Svenska kyrkan
Svenska kyrkans finska telejour, Palveleva Puhelin, 020-26 25 00 är öppen varje natt klockan 21-24. Samiska krisnätverkets jourtelefon, 063-10 12 30, är öppen fredagar och söndagar, klockan 20-24. Samtalen till Svenska kyrkans jourtelefoner går via SOS Alarm. Samtalen är gratis och man kan vara anonym.