HEM - Halmstads Energi och Miljö

Fortsatt öppethållande av Simlångsdalens ÅVC

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 11:05 CET

HEM:s styrelse har fattat ett beslut som möjliggör för bolaget att från den 23 mars fortsätta att erbjuda en återvinningservice för de boende i Simlångsdalen. Beslutet gäller fram till att den nya Renhållningsordningen för Halmstads kommun är antagen, därefter planeras för en långsiktigt hållbar service.


– HEM arbetar med att skapa lösningar för en enkel och miljösmart vardag. Vi vill ge medborgarna bra service, samtidigt som det också måste balanseras mot dess kostnader. Styrelsen har fattat beslutet i avvaktan på den nya renhållningsordningen som beslutas inom kort; därefter kommer en mer långsiktig lösning att utarbetas, säger Roger Orwén, Styrelseordförande, HEM.

Den mobila återvinningscentralen kommer att vara tillgänglig på samma plats som tidigare, varannan lördag 10-13. HEM kommer också att öka sin informationsinsats för att öka tydligheten om vad som får lämnas och inte lämnas på centralen och räknar med stöd från de närboende genom de föreningar och andra organisationer som verkar på orten för att få ut informationen.

De fraktioner som tas emot är
Brännbart avfall (ex. stålfjädermadrasser, möbler, trä, mattor, leksaker i plast/trä, tjärpapp).
Metallskrot (produkter som till största del består av metall).
Fyllnadsmaterial (inert material).
Farligt avfall inkl elavfall (Färgrester, spillolja, lösn medel, småkemikalier, bilbatterier, ljuskällor, div elavfall, stora vitvaror, kyl o frys mm).

 
De fraktioner som inte tas emot (alternativ lämningsplats inom parantes)
Förpackningar och tidningar (FTI:s återvinningsstationer - vid butik)
Ris, grenar och kompost (övriga ÅVC:er)
Tryckimpregnerat trä (övriga ÅVC:er)
Isolering och gipsavfall (övriga ÅVC:er)
Däck med/utan fälg (producenten dvs däckhandlaren)
Asbest (mottagare med tillstånd, fn Slottsmöllan(EliaExpress))
Material till återanvändning (Kretsloppan på ÅVC Flygstaden)
Företagsavfall från industri, handel eller lantbruk (övriga ÅVC mot avgift).

Material för återvinning kan också lämnas till Simlångsdalens idrottsförening.

 

För mer information, kontakta:

Roger Orwén, Styrelseordförande, HEM, 072-701 63 84

Anders Bredfell, Kommunikationschef, HEM 0725-23 36 90

 

 


HEM står för kundnytta och strävar efter minimal resursåtgång och minsta möjliga miljöpåverkan. Koncernen arbetar långsiktigt och tar ansvar för kommande generationers rätt till en hälsosam och säker livsmiljö. Vi är en kraft och resurs i det lokala, regionala och globala miljöarbetet. Miljöarbetet, som bedrivs systematiskt och strukturerat, gör att HEM medverkar till ett hållbart samhälle.