Mittuniversitetet

Fortsatt omställningsarbete vid Mittuniversitetet

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2012 15:05 CEST

Mittuniversitetets styrelse fastställde idag de framtida ekonomiska förutsättningarna för universitetet. Detta med anledning av minskande anslag för grundutbildning. Två nya utredningsuppdrag om universitetets lokaler och framtida organisationsstruktur har också lagts fram.

De tillgängliga resurserna för Mittuniversitetet minskar med totalt 50 miljoner fram till 2015, till stor del som en direkt följd av minskade anslag för grundutbildning. De två utbildningsfakulteterna genomför besparingar på totalt 33 miljoner fram till 2015 och förvaltning, bibliotek samt lokaler svarar för besparingar på 16 miljoner.

Utbildningsvolymerna kommer att minska, antalet helårsstudenter (hst) beräknas minska med cirka 20 procent, från 8 500 hst år 2011 till 6 800 hst år 2015. Detta trots en fortsatt positiv utveckling för Mittuniversitetet med högt söktryck till utbildningar och ökande externa forskningsmedel.

I delar av universitetets verksamhet är anpassningarna till en minskad utbildningsvolym redan på väg att genomföras och för andra delar kommer anpassningarna senare.

- Alla åtgärder som styrelsen tagit beslut om syftar till att universitetet också i fortsättningen ska stå starkt och kunna garantera studenterna en hög kvalitet på utbildningen, säger Birgitta Böhlin, styrelseordförande.

Mot bakgrund av en minskande utbildningsvolym så beslutade universitetsstyrelsen om en översyn av kostnaderna för universitetets lokaler. Målet är ett bättre lokalutnyttjande och lägre kostnader. Totalt beräknas fem miljoner sparas på lokaler fram till 2015.

- Utredningen ska visa långsiktiga möjligheter med universitetets lokalisering och fördelningen av verksamheter mellan campusorterna. En förhoppning är att vi ska kunna minska lokalkostnaderna mer än fem miljoner för att mildra konsekvenserna vad gäller personalneddragningar, säger Anders Söderholm.

Styrelsen har också gett ledningen i uppdrag att i en förstudie se över universitetets nuvarande organisationsstruktur och administrativa nivåer, samt indelningen av fakulteter och institutioner.

- Ett arbete är påbörjat, men området är inte färdigutrett och vi behöver fortsätta utredningsarbetet under 2012. Detta för att lägga fast inriktningarna för ett fortsatt förändringsarbete, säger Anders Söderholm.

Utredningsuppdragen ska redovisas för universitetsstyrelsen i september 2012.

Frågor kan ställas till:
Anders Söderholm, rektor, 070-322 86 40