V&S Group

Fortsatt organisk tillväxt

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 11:07 CEST

V&S Group: Fortsatt organisk tillväxt

• Rörelseresultatet minskade med 19% till 878 MSEK (1 085)
• Justerat för förändringar i valutakurser, reavinster och avyttringar förbättrades både rörelseresultatet och omsättningen med 4%
• Resultatet efter skatt minskade med 7% till 580 MSEK (626)
• Koncernens nettoomsättning minskade med 3% till 4 683 MSEK (4 842). Den organiska tillväxten uppgick till 4%
• Försäljningsvolymen ökade med 2% till 12,1 (11,9) miljoner 9-literslådor
• Försäljningsvolymen för ABSOLUT VODKA ökade med 3%

- V&S verksamhet fortsätter att gå bra. Justerat för förändringar i valutakurser, engångsintäkter och avyttringar ökade såväl omsättning som rörelseresultatet med 4 procent, säger Bengt Baron, VD V&S Group, vid publiceringen av koncernens halvårsresultat.

För affärsområde V&S Absolut Spirits minskade rörelseresultatet med 2 procent till 844 MSEK och nettoomsättningen med 2 procent till 2 731 MSEK. Justerat för förändring i valutakurser ökade dock omsättningen med 4 procent och rörelseresultatet med 9 procent. Volymen ökade med 4 procent till 5,4 miljoner 9-literslådor, främst beroende på ökade försäljningsvolymer för ABSOLUT VODKA och Cruzan Rum.

Försäljningen av ABSOLUT VODKA fortsätter att utvecklas väl på de flesta prioriterade marknader. I USA fortsätter den positiva utvecklingen. Försäljningen från distributör till detaljist ökade med 4 procent. Affärsområdets försäljning minskade dock till följd av neddragningar av lagernivåer hos distributörerna jämfört med motsvarande period föregående år.

Affärsområdet V&S Distillers minskade rörelseresultatet med 8 procent till 93 MSEK. Rörelseresultat för affärsområdet V&S Wine minskade till 10 MSEK.

- Det är min förhoppning att koncernens resultat innevarande år ska bli ännu bättre än föregående år. Det baserar jag på att vi ser en fortsatt god försäljningsutveckling för ABSOLUT VODKA samtidigt som vi ökar effektiviteten i hela koncernen, säger Bengt Baron.

Delårsrapporten finns på www.vsgroup.seNärmare upplysningar
Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Affairs & Communications, mobil 070-190 00 33, e-post jacob.broberg@vsgroup.com

Peeter Luksep, Director Corporate Affairs, mobil 070-723 41 28, e-post peeter.luksep@vsgroup.com
V&S pressjour 08-744 73 80


V&S Group är en svenskägd koncern med omfattande internationell verksamhet. Produktportföljen innehåller såväl egna varumärken för lokal, regional och internationell försäljning som agenturprodukter. Koncernen har verksamhet i 10 länder och en världsomspännande distribution på 126 marknader. Det största varumärket är ABSOLUT, som är världens fjärde största premiumspritvarumärke. Koncernens omsättning år 2006 var 10,3 miljarder kronor och antalet anställda är ca 2 300.