Nobia AB

Fortsatt organisk tillväxt

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2003 09:14 CEST

Vid dagens kapitalmarknadsdag ger företagsledningen en orientering om försäljningsutvecklingen i början av tredje kvartalet (juli-augusti) samt om hur koncernens effektivitetsprogram utvecklas. Den information som lämnas är följande:

- Fortsatt organisk tillväxt i början av tredje kvartalet
- Effektivitetsprogrammet hade vid halvårsskiftet sänkt kostnadsnivån med 230 MSEK, jämfört med 180 MSEK vid årsskiftet

Den organiska tillväxten i Nobiakoncernen fortsatte i början av tredje kvartalet. I den brittiska verksamheten fortsatte tillväxten inom DIY-segmentet samtidigt som en del av de kostnadsminskningar som annonserades i samband med presentationen av halvårsrapporten för närvarande genomförs. I den nordiska verksamheten består den stabila tillväxten. I den kontinentaleuropeiska versksamheten förväntas en avmattning av den negativa utvecklingen.

Nobias omsättning, justerad för valutaeffekter och jämförbara enheter, ökade under första halvåret 2003 med 3 procent. Exklusive justering för valuta och jämförbara enheter redovisade koncernen för första halvåret 2003 en omsättningsminskning på 4 procent till 4 752 MSEK.

Koncernens kostnadsnivå hade vid halvårsskiftet sänkts med totalt 230 MSEK i det effektivitetsprogram som till och med 2004 ska ge totalt 400 MSEK. Huvuddelen av besparingarna har uppnåtts genom att Nobia samordnat affärsenheternas inköp. Nobia har tidigare meddelat att kostnadsnivån vid årsskiftet 2002/2003 sänkts med 180 MSEK.

Presentationerna från kapitalmarknadsdagen kommer att finnas tillgängliga på www.nobia.se.

För ytterligare information:
Katarina Sivander, informationschef, tel.: 070-247 16 07

Se även Nobias webbplats www.nobia.se

Nobia är Europas ledande köksinteriörföretag. Koncernen arbetar med starka varumärken på ett flertal europeiska marknader. Försäljningen sker i huvudsak genom specialiserade köksbutiker, som drivs i egen regi eller genom franchisetagare. Nobia leder konsolideringen av den europeiska köksbranschen, och skapar lönsam tillväxt genom att med ett industriellt angreppssätt genomföra effektiviseringar och förvärv. Koncernen omsatte 9,6 miljarder kronor 2002 och har 5.700 anställda. Nobia är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.