Vägverket

Fortsatt oro för trafiksäkerheten i Örebro län

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2004 11:34 CEST

Majoriteten av trafikanterna i Örebro län tycker att trafiken blivit mer riskfylld de senaste åren, sedan 1997 har denna andel ökat från 57 procent till 66 procent. Allmänheten visar också ett stort stöd för de trafiksäkerhetsåtgärder som Vägverket, kommuner och polisen arbetar med. Det visar Vägverket Region Mälardalens* enkät om trafiksäkerhet.

- Alkohol i trafiken oroar många och det är med all rätt. Problemet tenderar att öka i samband med den högre alkoholkonsumtionen i samhället. Höga hastigheter upplevs som ett mindre problem men beräkningar och forskning visar att om alla skulle hålla skyltad hastighet skulle det ha större effekt på antalet dödade och skadade än om alla körde nyktra, säger Mikael Klingstedt, analytiker på Vägverket Region Mälardalen

För sjunde året i rad har Vägverket Region Mälardalen studerat Örebro län i en trafiksäkerhetsenkät. I årets enkät har dessutom Örebro kommun specialstuderats. Allmänheten har fått svara på frågor om attityder till trafiksäkerhet samt det egna och andras beteende i trafiken. Hela 95 procent anser att straffet för rattfylleri borde vara hårdare och 71 procent anser att alla bilar borde utrustas med alkolås. Hälften anser att det är viktigare att följa trafikrytmen än hastighetsgränserna och 45 procent anser att straffet för fortkörning borde vara hårdare.

Enkäten visar att det finns ett starkt stöd för de vanligaste trafiksäkerhetsåtgärderna. 83 procent av trafikanterna anser att alla större vägar borde förses med mitträcken. Även cirkulationsplatser uppfattas som positivt, 72 procent tycker att fler korsningar bör ersättas med cirkulationsplatser.

- Allmänhetens åsikter och synpunkter påverkas mycket av hur det lokala trafiksäkerhetsarbetet uppfattas och det är därför ett viktigt underlag för oss när vi planerar och sedan genomför insatserna, avslutar Mikael Klingstedt.

Trafikanterna i Örebro län och speciellt i Örebro kommun anser i allt högre grad att kommunerna prioriterar trafiksäkerhetsarbete. De tillfrågade tycker också att politikers och beslutfattares vilja att satsa på trafiksäkerhet har ökat. Få anser att medtrafikanterna i allmänhet visar större hänsyn än tidigare.


Läs rapporten (pdf-fil, 0,9 MB) Rapporten hittar du även på:
http://www.vv.se/aktuellt/pressmed/pdfdokument/tsenkat_orebro03.pdf

För mer information kontakta Vägverket Region Mälardalens analytiker Mikael Klingstedt, 070-654 68 47.


* Region Mälardalen består av Västmanlands, Uppsala, Örebro och Södermanlands län.Region Mälardalen


--------------------------------------------------------------------------------

Informationsfunktionen: Postadress: Box 1140. 631 80 Eskilstuna. Telefon: 016 - 15 70 00. Telefax: 016 - 15 70 05. e-post: vagverket.esk@vv.se
Informationsansvarig: Pia Lundberg Telefon: 016 - 15 72 33. Mobil: 070 - 560 66 80. Telefax: 016 - 15 70 80. e-post: pia.lundberg@vv.se
Informatör: Alexandra Bäckström Telefon: 016 - 15 70 52. Mobil: 070- 384 85 90 Telefax: 016 - 15 70 80. e-post: alexandra.backstrom@vv.se