Vägverket

Fortsatt oro för trafiksäkerheten i Uppsala län

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2004 11:40 CEST

Majoriteten av trafikanterna i Uppsala län tycker att trafiken blivit mer riskfylld de senaste åren, sedan 1997 har denna andel ökat från 53 procent till drygt 63 procent. Allmänheten visar också ett stort stöd för de trafiksäkerhetsåtgärder som Vägverket, kommuner och polisen arbetar med. Det visar Vägverket Region Mälardalens* enkät om trafiksäkerhet.

- Alkohol i trafiken oroar många och det är med all rätt. Problemet tenderar att öka i samband med den högre alkoholkonsumtionen i samhället. Höga hastigheter upplevs som ett mindre problem men beräkningar och forskning visar att om alla skulle hålla skyltad hastighet skulle det ha större effekt på antalet dödade och skadade än om alla körde nyktra, säger Mikael Klingstedt, analytiker på Vägverket Region Mälardalen

För sjunde året i rad har Vägverket Region Mälardalen studerat Uppsala län i en trafiksäkerhetsenkät. Allmänheten har fått svara på frågor om attityder till trafiksäkerhet samt det egna och andras beteende i trafiken. 91 procent anser att straffet för rattfylleri borde vara hårdare och 72 procent anser att alla bilar borde utrustas med alkolås. Hälften anser att det är viktigare att följa trafikrytmen än hastighetsgränserna och 46 procent anser att straffet för fortkörning borde vara hårdare.

Enkäten visar att det finns ett starkt stöd för de vanligaste trafiksäkerhetsåtgärderna. 82 procent av trafikanterna anser att alla större vägar borde förses med mitträcken. Även cirkulationsplatser uppfattas som positivt, 77 procent tycker att fler korsningar bör ersättas med cirkulationsplatser.

- Allmänhetens åsikter och synpunkter påverkas mycket av hur det lokala trafiksäkerhetsarbetet uppfattas och det är därför ett viktigt underlag för oss när vi planerar och sedan genomför insatserna, avslutar Mikael Klingstedt.

Färre av trafikanter i Uppsala län anser, i skillnad till riket i övrigt, att kommunerna prioriterar trafiksäkerhetsarbete. Få anser att medtrafikanterna i allmänhet visar större hänsyn än tidigare.


Läs rapporten (pdf-fil, 0,8 MB) Rapporten hittar du även på:
http://www.vv.se/aktuellt/pressmed/pdfdokument/tsenkat_uppsala03.pdf


För mer information kontakta Vägverket Region Mälardalens analytiker Mikael Klingstedt, 070-654 68 47.* Region Mälardalen består av Västmanlands, Uppsala, Örebro och Södermanlands län.
Region Mälardalen


--------------------------------------------------------------------------------

Informationsfunktionen: Postadress: Box 1140. 631 80 Eskilstuna. Telefon: 016 - 15 70 00. Telefax: 016 - 15 70 05. e-post: vagverket.esk@vv.se
Informationsansvarig: Pia Lundberg Telefon: 016 - 15 72 33. Mobil: 070 - 560 66 80. Telefax: 016 - 15 70 80. e-post: pia.lundberg@vv.se
Informatör: Alexandra Bäckström Telefon: 016 - 15 70 52. Mobil: 070- 384 85 90 Telefax: 016 - 15 70 80. e-post: alexandra.backstrom@vv.se