Vägverket

Fortsatt oro för trafiksäkerheten i Västmanland

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2004 11:55 CEST

Majoriteten av västmanlänningarna tycker att trafiken blivit mer riskfylld de senaste åren, sedan 1997 har denna andel ökat från 50 procent till 69 procent. Allmänheten visar också ett stort stöd för de trafiksäkerhetsåtgärder som Vägverket, kommuner och polisen arbetar med. Det visar Vägverket Region Mälardalens* enkät om trafiksäkerhet.

- Alkohol i trafiken oroar många och det är med all rätt. Problemet tenderar att öka i samband med den högre alkoholkonsumtionen i samhället. Höga hastigheter upplevs som ett mindre problem, men beräkningar och forskning visar att om alla skulle hålla skyltad hastighet skulle det ha större effekt på antalet dödade och skadade än om alla körde nyktra, säger Mikael Klingstedt, analytiker på Vägverket Region Mälardalen.

För sjunde året i rad har Vägverket Region Mälardalen studerat Västmanlands län i en trafiksäkerhetsenkät. Allmänheten har fått svara på frågor om attityder till trafiksäkerhet samt det egna och andras beteende i trafiken. Drygt 93 procent anser att straffet för rattfylleri borde vara hårdare och knappt 75 procent anser att alla bilar borde utrustas med alkolås. Andelen som anser att sannolikheten för att bli stoppad i en poliskontroll har ökat är 21 procent idag jämfört med 28 procent 1999. Knappt hälften anser att straffet för fortkörning borde vara hårdare.

Enkäten visar att det finns ett starkt stöd för de vanligaste trafiksäkerhetsåtgärderna. 78 procent av trafikanterna anser att alla större vägar borde förses med mitträcken. Även cirkulationsplatser uppfattas som positivt, 79 procent tycker att fler korsningar bör ersättas med cirkulationsplatser.

- Allmänhetens åsikter och synpunkter påverkas mycket av hur det lokala trafiksäkerhetsarbetet uppfattas och det är därför ett viktigt underlag för oss när vi planerar och sedan genomför insatserna, avslutar Mikael Klingstedt.

Nästan 38 procent av trafikanterna i Västmanland anser att kommunerna prioriterar trafiksäkerhetsarbete.
Man anser också att medtrafikanterna i allmänhet visar mindre hänsyn än tidigare.


Läs rapporten (pdf-fil, 0,8 MB). Rapporten hittar du även på:
http://www.vv.se/aktuellt/pressmed/pdfdokument/tsenkat_vastmanland03.pdf

För mer information kontakta Vägverket Region Mälardalens analytiker Mikael Klingstedt, 070-654 68 47.* Region Mälardalen består av Västmanlands, Uppsala, Örebro och Södermanlands län.


Region Mälardalen


--------------------------------------------------------------------------------

Informationsfunktionen: Postadress: Box 1140. 631 80 Eskilstuna. Telefon: 016 - 15 70 00. Telefax: 016 - 15 70 05. e-post: vagverket.esk@vv.se
Informationsansvarig: Pia Lundberg Telefon: 016 - 15 72 33. Mobil: 070 - 560 66 80. Telefax: 016 - 15 70 80. e-post: pia.lundberg@vv.se
Informatör: Alexandra Bäckström Telefon: 016 - 15 70 52. Mobil: 070- 384 85 90 Telefax: 016 - 15 70 80. e-post: alexandra.backstrom@vv.se