Transportföretagen

Fortsatt osäkerhet trots svag optimism

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 10:00 CEST

TransportIndikatorn vänder från minus till plus då den ökar med 21 enheter och landar på plus 1. Detta trots en allmän oro för det ekonomiska läget.

TransportIndikatorn för kvartal 1, 2013, ökar med 21 enheter och landar på plus 1. Andelen företag som är optimistiska är lika stor som andelen företag som är pessimistiska.

Året har inletts med fler positiva signaler i viktiga ekonomier som USA, Kina och i viss mån Tyskland. Men samtidigt finns en allmän oro för det ekonomiska läget då eurozonen fortsatt är centrum för skuldkris och problem med konkurrenskraften.

Den minskade pessimismen beror framförallt på en ökad tro på omsättningsutveckling i det egna företaget. Däremot är det fortsatt få företag, liksom förra kvartalet bara 13 procent, som tror att de kommer att anställa under de kommande tre månaderna.

- Den globala ekonomiska oron sätter sina spår. Trots en svag optimism räknar få med att rekrytera den närmaste tiden, säger Peter Jeppsson, vd för TransportGruppen.

Transportföretagen är mer optimistiska än vid senaste mätningen då andelen som tror på en omsättningsökning har stigit till 33 procent (21 procent kvartal 4, 2012). Men tron på utvecklingen av antalet anställda är svag, andelen företag som tror att antalet anställda kommer att minska är 27 procent medan 10 procent tror på att andelen kommer öka.

TransportIndikatorn för första kvartalet 2013 landar på +1 (-20 för kvartal 4, 2012). TransportIndikatorn är TransportGruppens kvartalsvis återkommande temperaturmätare på nu­läget och framtidstron i transportnäringen.

Läs och hämta hela TransportIndikatorn på transportgruppen.se

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressekreterare, 0730-447120
eller ebba.fredin@transportgruppen.se

TransportGruppen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. Våra åtta förbund har drygt 11 300 medlemsföretag med runt 160 000 anställda.