Lernia

Fortsatt positiv ekonomisk utveckling för Lernia

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2013 10:29 CEST

Lerniakoncernen fortsätter att visa en positiv ekonomisk utveckling under andra kvartalet. Samtidigt kvarstår många utmaningar på vägen för att nå ett långsiktigt stabilt lönsamt Lernia.

Lernia fortsätter att visa en positiv resultatutveckling även under det andra kvartalet. Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter för årets första sex månader är 113 mkr vilket är 70 mkr bättre än första halvåret 2012. Motsvarande resultat för andra kvartalet är 62 mkr vilket är 51 mkr bättre än andra kvartalet 2012. Det förbättrade rörelseresultatet beror främst på effekterna av det pågående besparings- och omstruktureringsprogrammet i kombination med höga deltagarvolymer inom utbildningssegmentet.

– Resultatet bygger på den samlade insatsen från samtliga medarbetare under en krävande period, säger Helena Skåntorp, VD och koncernchef för Lernia. Vi kan också glädjas åt att Lernia gjort genombrott i en ny bransch inom bemanningssegmentet, och att vi nu kan se att Lernias kunder, såväl offentliga som inom näringslivet, i allt högre utsträckning börjar efterfråga helhetslösningar som Lernia tack vare sin verksamhetsbredd kan erbjuda.

Resultatförbättringen visar att Lernia är på rätt väg men en rad utmaningar kvarstår och det är av största vikt att genomförandet av besparings- och omstruktureringsåtgärderna fortsätter.

– Det finns anledning att vara försiktigt positiv även om det kvarstår mycket arbete för att nå ett långsiktigt stabilt lönsamt Lernia, avslutar Helena Skåntorp.

Läs delårsrapporten i sin helhet här: www.lernia.se/Om-Lernia/Ekonomisk-information/

För mer information, kontakta
Helena Skåntorp, VD och koncernchef Lernia
070 818 39 07
helena.skantorp@lernia.se

Sara Fors, CFO/Ekonomidirektör
072 254 00 37
sara.fors@lernia.se

Mikael Andersson, presschef Lernia
072 254 60 20
mikael.andersson@lernia.se


 

Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi erbjuder tjänster inom utbildning, bemanning, rekrytering och omställning och finns på fler än 100 orter över hela landet. Lernia gör det möjligt för människor och företag att stärka sin konkurrenskraft genom rätt kompetens. Vi vet att kompetens gör skillnad. Besök gärna www.lernia.se.