Svensk Handel AB

Fortsatt positiv framtidstro bland handlarna

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 08:41 CEST

Återhämtningen i den svenska ekonomin fortsätter och konsumenternas framtidstro är rekordhög. Detta återspeglas hos handlarna, vars framtidstro fortsätter att utvecklas positivt. Det visar oktober månads Handelsbarometer.

– Det kan konstateras att den ekonomiska utvecklingen är fortsatt positiv samtidigt som framtidstron hos hushållen är stor. Sammantaget med valresultatet som inte bjöd på några överraskningar gynnas handeln positivt av dessa faktorer. Det skapar en trygghet för handlarna, säger Hans Löwlund, chef Företagarservice på Svensk Handel.

Andelen handlare som tror att försäljningen i den egna butiken kommer att öka under kommande kvartal stiger jämfört med föregående månad. Även andelen handlare som tror på en försäljningsökning i detaljhandeln som helhet är fortsatt hög. Detta bidrar till att Framtidsindikatorn i september ökar med 3 enheter och landar på 21.

Kaxighetsindikatorn, som mäter handlarnas tilltro till utvecklingen i den egna butiken jämfört med i detaljhandeln som helhet, är oförändrad jämfört med föregående månad och landar på 11. Kaxighetsindikatorn kan ses som ett mått på hur stor andel av handlarna som tror att de kommer att kunna öka sin marknadsandel under den kommande tremånadersperioden.

Månadens temafrågor tar upp vad handlarna tror om utvecklingen under den kommande 12-månadersperioden. En majoritet av handlarna tror att försäljningen i detaljhandeln kommer att öka under den kommande perioden. Endast 4 procent tror att försäljningen kommer att minska och 38 procent tror att försäljningen blir oförändrad.

Hela 46 procent, en majoritet av handlarna, tycker att Halloweens betydelse har minskat. Endast 10 procent av handlarna anser att Halloweens betydelse har ökat. Drygt var tredje handlare tycker att Halloweens betydelse varken har ökat eller minskat.

Mer finns att läsa i oktober månads Handelsbarometer, www.svenskhandel.se

______________________________________________________________________
För eventuella frågor kontakta:
Hans Löwlund, chef företagarservice, tel. 010-47 18 611, mob. 070-52 18 200, hans.lowlund@svenskhandel.se

David Abresparr, tf. pressansvarig, tel. 010-47 18 511, mob. 070-69 83 967 david.abresparr@svenskhandel.se


Svensk Handel, som till medlemsantalet är största organisation inom Svenskt Näringsliv, har 13 000 medlemsföretag med sammanlagt 21 500 arbetsplatser, där 300 000 människor är verksamma i olika branscher inom parti- och detaljhandel. Ordförande är Christian W Jansson och vd Dag Klackenberg.