Fagersta kommun

Fortsatt positiv prognos

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 15:57 CEST

I bifogad fil presenteras driftbudgetuppföljningen per den sista juli med helårsprognos 2008.

Den positiva trenden fortsätter. Kommunens likviditet är god och den totala avvikelsen mot budget beräknas till 27,1 Mkr.

Arbetslösheten i Fagersta är den lägsta i länet i juli och lägre än snittet för både riket och länet. Befolkningen har ökat med 40 personer sedan årsskiftet.

Prognosen behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde, tisdagen den andre september.

Anna Hötzel
0223-442 87