Näringsdepartementet

Fortsatt positiv resultatutveckling i företag med statligt ägande

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 15:14 CET

Företagen med statligt ägande förbättrade resultatet efter skatt med 29 procent under årets första nio månader 2006 jämfört med samma period förra året. Resultatet efter skatt uppgick till 37,7 (29,2) miljarder kronor, enligt den i dag publicerade delårsrapporten från Regeringskansliet. 32 av 47 företag redovisar bättre eller oförändrat resultat jämfört med samma period föregående år.

Vattenfall och TeliaSonera stod för kraftiga resultatförbättringar. Även Vasakronan, SVEDAB, Posten och Sveaskog redovisade stora resultatförbättringar under årets första nio månader.

- Det är glädjande att se att den positiva utvecklingen i de statligt ägda företagen. Goda resultat är en förutsättning för skattebetalarna att få avkastning på de stora värden som bolagen representerar, säger näringsminister Maud Olofsson.

Staten är en betydande företagsägare i Sverige. I den statliga bolagsportföljen finns 55 hel- och delägda företag, varav fyra är börsnoterade. Delårsrapporterna är ett instrument för att öka genomlysningen av dessa företag.


Kontakt:
Frank Nilsson
Pressekreterare hos Maud Olofsson
08-405 24 33
070-690 24 33
frank.nilsson@industry.ministry.se

Malin Björkmo
Chef för enheten för statligt ägande
08- 405 36 18


-------------------------
Läs mer
-------------------------
Regeringskansliets delårsrapport för företag med statligt ägande januari-september 2006 (http://www.regeringen.se/sb/d/6320/a/73150)