ABB AB

Fortsatt positiv utveckling för ABB Sverige 2006

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 11:31 CET

Stark resultatutveckling för fjärde året i följd
Bra tillväxt inom fyra av fem divisioner
Fortsatt god produktivitet

ABB Sverige redovisar för 2006 en beställningsingång på 24,4 miljarder kronor. Det är en ökning med 16 % jämfört med föregående år. Beställningsingången för stora projekt inom kraftöverföring och -distribution har varit mycket god. Efterfrågan på produkter och service samt investeringar hos industrikunder låg under året på en fortsatt hög nivå. Exportförsäljningen svarade för 76 % av den totala beställningsingången.

Intäkterna ökade med 6 % till 23 miljarder kronor. Fyra av de fem divisionerna stod för en mycket god tillväxt. Division Robotics minskade dock, dels beroende på en extremt hög nivå under 2005 och dels på grund av svag efterfrågan från bilindustrin 2006.

Antalet medarbetare (omräknat till heltidstjänster) låg på samma nivå som föregående år med 8 701 personer 2006 jämfört med 8 723. Årlig rekryteringstakt ligger på cirka 500-600 personer för ersättningsrekrytering samt förstärkning inom speciella tillväxtområden.

Stark resultatutveckling
För fjärde året i rad visade ABB Sverige en mycket positiv utveckling med en kraftig ökning av resultatet jämfört med föregående år.

En bra marknadssituation med hög efterfrågan inom i stort sett alla marknadssegment har bidragit till ökad tillväxt och därmed förbättrat resultat. Andra faktorer är satsningen på konkurrenskraftiga erbjudanden och rätt förädling i verksamheten samt arbetet med ständiga förbättringar inom alla delar av verksamheten. Sammantaget har detta lett till en ökad produktivitet med cirka 10 % för femte året i rad.

Produkter, kundlösningar och service för en bättre värld
Satsningen på forskning och utveckling är oförändrat hög. ABB:s forskning bedrivs över hela världen och har ett starkt fotfäste i svenska ABB. Corporate Research i Västerås har cirka 200 forskare med ett 20-tal nationaliteter.

Drivkraften för ABB:s forskning är att förse energisektorn och industrin med högeffektiva, energibesparande produkter, tjänster och lösningar som hjälper kunderna att få ut mesta möjliga av sina elektriska nät, fastigheter och produktionsanläggningar.

Utsikter för 2007
Efterfrågan på marknaden drivs dels av utbyggnaden av infrastrukturen i den ”nya” världen där investeringar i elnät och industriproduktion är mycket stora. I Europa och Nordamerika sker modernisering, utbyggnad av befintliga anläggningar och sammankoppling av elnät.

ABB är etablerat på världsmarknaden och har rätt erbjudande för att tillgodose marknadens behov. Glädjande är också det ökande intresset för miljöfrågor världen över. Även här kan ABB:s kompetens och lösningar bidra till att minska utsläpp och förbättra resursutnyttjande på ett energieffektivt sätt.

Viktiga händelser under året

Kraftdivisionerna hade en stark ökning av beställningsingången under 2006. ABB tog hem ett antal stora kraftöverföringsprojekt (HVDC och HVDC Light) inom olika delar av världen. Bland de största projekten kan nämnas kraftöverföringslänkar till SAPEI, Italien och Outaouais, Kanada, båda på drygt 1 miljard kronor; Apollo, Sydafrika, 480 miljoner kronor samt oljeplattformen Valhall, Norge, 350 miljoner kronor.

En historisk händelse inträffade under 2006 när den 105 kilometer långa HVDC Light-länken mellan Estland och Finland invigdes. I och med detta slutfördes den första sammanlänkningen av kraftnät mellan de nordiska och baltiska regionerna.

ABB:s kabelfabrik i Karlskrona har haft rekordhög beläggning under året. Världens längsta HVDC-kabel för NorNed-projektet, som ska förbinda kraftnäten i Norge och Nederländerna, och världens längsta HVDC Light-sjökabel till EstLink-projektet lastades samtidigt på kabelläggningsfartyg vid fabriken.

Ett tekniksprång har tagits inom kraftöverföringstekniken (HVDC) i och med att en ny provningsanläggning för ultrahög likström, 800 kV, har tagits i bruk i Ludvika. Genom att använda ultrahög likström kan man överföra stora mängder el på långa sträckor med minimala energiförluster. Det finns en stor marknad i Kina, Indien, Brasilien och södra Afrika.

Behovet av förstärkning av befintliga nät har också lett till ett flertal beställningar på utrustning för att öka kvaliteten och kapaciteten i befintliga nät, bland annat från USA.

Marknadsläget för automationsdivisionerna har varit fortsatt gynnsamt med kraftigt ökad beställningsingång för automationsprodukter, som till exempel motorer, drivsystem och lågspänningsutrustning.

Stora investeringar i olje- och gasindustrin har för andra året i rad resulterat i rekordhög orderingång för stora elektriska motorer. Enheten Machines har bland annat fått en beställning på synkron- och induktionsmaskiner till det saudiska oljebolaget Saudi Aramco. Motorerna ska driva kompressorer och pumpar i ett helt nytt oljeprojekt. En annan stor beställning omfattar motorer till ett gasprojekt i Ryssland.

Järn- och stålbranschen har fortsatt att investera, såväl i Sverige som i Kina och Indien. Detta har lett till en mycket bra beställningsingång för automationsutrustning till gruvor, stålverk och valsverk. Bland beställningarna kan nämnas gruvspel till de kinesiska gruvorna Gaohe och Xinji på totalt 100 miljoner kronor: styr- och drivsystem till de indiska valsverken Hazira och Jindal på totalt 160 miljoner kronor samt gruvspel till LKAB Kiruna på 150 miljoner kronor.

ABB:s nya styrsystem, System 800xA (Industrial IT Extended Automation System), har under 2006 visat en kraftigt ökad försäljning. En ny version av mjukvaran har lanserats under året. Den nya versionen har förbättrade ingenjörsverktyg och ökad informationstillgänglighet och möjliggör bland annat uppgradering av system under full drift utan att man behöver stoppa produktionen.

Robotverksamheten är den enda del av den svenska verksamheten som känt av en svagare efterfrågan. Beställningsingången var 2006 lägre än rekordåret 2005, främst beroende på en kraftig nedgång i bilindustrins investeringar. ABB satsar nu på produktutveckling för att skapa ett konkurrenskraftigt erbjudande för såväl bilindustrin som det växande segmentet ”generell industri”.

Fakta om ABB Sverige
I Sverige har ABB cirka 8 700 medarbetare och finns på 35 orter. Svenska ABB är ledande leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt process- och industriautomation. Stora verksamhetsorter är Västerås med cirka 4 500 medarbetare och Ludvika med cirka 2 400 medarbetare.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 108 000 medarbetare.

ABB AB
Informationsavdelningen
Tel 021-32 32 32
press@se.abb.com