Länsstyrelsen i Södermanlands län

Fortsatt positiv utveckling i Södermanlands län

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 14:18 CET

2006 var ett bra år för Södermanlands län. Det framgår av Länsstyrelsens årsredovisning som fastställdes av styrelsen på fredagen. Befolkningen fortsatte att öka, bostadsbyggandet har tagit fart och nyföretagandet ökade kraftigt.

Under året ökade antalet sörmlänningar med 1 204 personer och vid årsskiftet fanns det 263 099 invånare i länet. Aldrig förr har befolkningssiffran varit så hög.

- Det är naturligtvis positivt att Södermanland fortsätter att vara ett attraktivt län så att människor flyttar hit, kommenterar landshövding Bo Könberg. Det är bara sex av landets 21 län som har högre inflyttning än utflyttning. Södermanland är ett av de sex länen.

En anledning till att människor kan flytta till länet är det ökade bostadsbyggandet. Från att nybyggnationen legat på en mycket låg nivå räknar man nu med att minst 1 100 nya bostäder byggdes under 2005 och de första nio månaderna under 2006.

Nyföretagandet i Södermanland ökade med 21 procent under perioden 2004/2005. Det är betydligt mer än i hela riket, som hade en ökning på 6,5 procent. Ökningen avser främst kvinnors företagande.

Från årsredovisningens ekonomiska sammanställning kan man bl a utläsa:

· Länsstyrelsens samlade verksamhetskostnader uppgick förra året till ca 120 miljoner kronor. Det är en ökning med ca 15 miljoner jämfört med 2005.

· 70 procent av verksamheten finansieras av regeringen via intäkter från statsbudgeten. 25 procent finansieras genom uppdrag från andra statliga myndigheter, främst Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Resterande 5 procent finansieras genom olika avgifter och ersättningar.

· Länsstyrelsen har fattat beslut om olika EU-stöd på sammanlagt 377 miljoner kronor till länets jordbrukare, varav gårdsstöd utgör den dominerande delen (271 miljoner).

· Cirka 17 miljoner betalades ut som bidrag för miljöförbättrande åtgärder inom framförallt äldre förorenade industriområden i länet.

· 16 miljoner betalades ut i lönegarantiersättningar till anställda vid konkursföretag i länet.

· 11 miljoner kronor betalades ut i statsbidrag till länets kommuner för investeringar i bredbandslösningar på landsbygden.

Kontaktpersoner:
Caj Möllergren 0155 - 26 40 52 070 - 605 45 25
Ann Wikström 0155 - 26 40 11 070 - 379 56 56