Arbetsmarknadsdepartementet

Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 13:21 CET

- Trenden med stigande sysselsättning och sjunkande arbetslöshet håller i sig. Det visar att vi med tydliga steg går i rätt riktning mot att lösa ett av de största problemen, utanförskapet på arbetsmarknaden.

Det säger Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin med anledning av SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetslösheten enligt ILO-definitionen minskade med 1,5 procentenheter jämfört med januari 2006.

SCB har idag publicerat öppen arbetslöshet i enlighet med internationella rekommendationer. I januari uppgick den öppna arbetslösheten, enligt ILO-definitionen, till 6,8 procent av arbetskraften i åldersgruppen 15-74 år. Enligt hittills gällande svensk definition var arbetslösheten i januari 5,3 procent i åldersgruppen 16-64 år.

Att strikt följa ILO-definitionen ger således en arbetslöshet som är ca 1,5 procentenheter högre än hittills gällande svensk definition. ILO-definitionen inkluderar heltidsstuderande som söker arbete som i januari uppgick till 77 700. En förändrad redovisning till 15-74 år medför däremot ingen större skillnad vad gäller arbetslöshet.Kontakt:
Mårten Wennberg
Pressekreterare hos Sven Otto Littorin
08-405 12 65
070-287 55 42
marten.wennberg@employment.ministry.se

Nadja Ben Ammar
Pressassistent
08-405 56 70
nadja.ben-ammar@employment.ministry.se