Energibolaget i Sverige AB

Fortsatt positivt resultat

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 10:38 CET

Trots ett turbulent år visar koncernen Energibolaget i Sverige AB ett bra resultat.

Det gångna året har präglats av instabila elpriser. Detta har ställt stora krav på oss som elleverantör. Med bokslutet för 2009/2010 lagt till handlingarna kan det konstateras att Energibolaget i Sverige AB är en aktör att räkna med, inte bara i Sverige utan även på ett flertal marknader runt om i Europa.

Bokslut finns nu att läsa på vår hemsida (http://www.energibolaget.se/om_oss/Redovisningar.aspx). Naturligtvis går det att ta del av bokslutet både på svenska och engelska.

Energibolaget i Sverige AB (EBS) har sedan starten 1999 blivit en av Nordens ledande elleverantörer utan eget nät och riktar in sig både på företags- och privatkunder. För närvarande finns vi i Sverige, Finland och Spanien. Andra bolag får trassla bäst de vill med sina avtal. Vi har bestämt oss för den raka linjen. EBS är nämligen inga producenter, utan säljare/marknadsförare som verkligen kan elhandeln.