Business Region Göteborg

Fortsatt regional satsning på små- och medelstora företag

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 08:30 CET

1000 nya jobb har skapats bland de företag som deltagit i Business Region Göteborgs tillväxtprogram Expedition Framåt. Dessutom har företagens tillväxtkompetens höjts. Det är några av slutsatserna som nu presenteras i en oberoende utredning.

Utredningen, som har gjorts av Pwc på uppdrag av Business Region Göteborg, visar att Expedition Framåt har stärkt kompetensen bland de företag som deltagit i programmet. I en enkät pekas främst två områden ut där de höjt sin kunskap:    • Förmågan att utarbeta affärs- och marknadsplaner.
    • Förmågan att organisera och leda verksamheten för ökad tillväxt. Enkäten visar också att företagen har omsatt den nya kunskapen i praktiken vilket har gett konkreta resultat. Några exempel:    • 60 procent har ökat förmågan att marknadsföra och sälja sina produkter.
    • 64 procent anser att programmet bidragit till att de har valt att höja företagets tillväxtmål,Expedition Framåt är ett ”pilotprojekt” som Business Region Göteborg har drivit med EU-medel mellan åren 2008 och 2010 för att hitta metoder att hjälpa företag växa.

 -       Vi har nått våra mål – och nu fortsätter vi vår satsning, säger Patrik Andersson vd för Business Region Göteborg. Tack vare resultatet och responsen från våra medlemsföretag, där många av de nya jobben skapas, kommer Expedition Framåt fortsätta trots att EU-stöden nu tar slut.

Över 650 småföretag i Göteborgsregionen deltar för närvarande i tillväxtprogrammet. Genom att metodiskt arbeta med företagsledarnas kompetensutveckling har målet varit att hjälpa företagen att växa snabbare.

–         En nyckelfaktor för att skapa tillväxt i företag är att ta hjälp utifrån. I vårt tillväxtprogram får företagen skräddarsydd hjälp från specialister med stor erfarenhet från små- och medelstora företag. Vi vill hjälpa företagen att våga växa och tro på sig själva, säger Anna-Lena Johansson, chef för Företagsutveckling på Business Region Göteborg och ansvarig för Expedition Framåt.

Kabusa Böcker AB i Göteborg är ett av företagen som deltagit och som har positiv erfarenhet av programmet.

–         Expedition Framåt gör mig tryggare att som ledare våga ta beslut och växa tillsammans med mina anställda. Jag fortsätter att vara en modig ledare som vågar satsa, vilket ibland kan vara svårt när man har ansvar för ett antal anställda, säger Kerstin Aronsson, vd för Kabusa Böcker.

En längre artikel med Kerstin Aronsson där hon berättar mer om företaget Kabusa Böcker och dess expedition framåt finns här.

Utredningen finns bifogad i sin helhet som pdf nedan.

För mer information kontakta:

Patrik Andersson
Vd Business Region Göteborg AB
patrik.andersson@businessregion.se

Via: 0706-01 16 63

Anna-Lena Johansson
Chef Företagsutveckling
anna-lena.johansson@businessregion.se
0705-55 89 19

Om Expedition Framåt

I Expedition Framåt deltar för närvarande cirka 650 små- och medelstora företag i Göteborgsregionen. Dessa omsätter tillsammans cirka 20 miljarder kronor. Målet är att hjälpa företag att växa utanför den lokala marknaden. Programmet delfinansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden mellan åren 2008 och 2010. www.businessregion.se/expeditionframat.

Business Region Göteborg AB arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. Målsättningen är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och ett diversifierat näringsliv.