Apotekarsällskapet

Fortsatt rekordlåga kompetenskrav på svenska apotek=

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 22:42 CEST

Fortsatt rekordlåga kompetenskrav på svenska apotek?

Gårdagens beslut i Socialutskottet innebär att Sverige även fortsättningsvis kommer stoltsera på sistaplatsen i Europa vad gäller kompetensnivå på apoteken. Apotekarsällskapet beklagar detta men ser samtidigt en möjlighet i beslutet. - Nu vet vi vad som gäller tills vidare och kan arbeta utifrån vårt syfte, en förbättrad läkemedelsanvändning i Sverige genom bättre nyttjande av apotekarnas kompetens, säger ordförande Hanna Gyllensten.

Under hösten 2008 bildades ett nätverk för att kanalisera det gryende missnöje med kompetenskraven som föreslagits inför framtidens omreglerade apoteksmarknad. Efter ett upprop i december kom nätverket snabbt upp i närmare 200 medlemmar. Det är dock svårt för ett löst nätverk att påverka den politiska processen och under januari 2009 bildades Apotekarsällskapet, en ideell och politiskt obunden förening med syfte att förbättra läkemedelsanvändningen i samhället genom att bättre utnyttja våra svenska apotekares kompetens. Föreningen har under våren haft ett nära samarbete med många av de aktörer som är inblandade i att utveckla den framtida apoteksbranchen, och har bland annat tagit fram ett förslag för ersättning av farmacevtiska tjänster på en omreglerad marknad.

En viktig fråga för Apotekarsällskapet har hittills varit att höja kompetenskraven för de kvalitetsansvariga på våra framtida svenska apotek, de s.k. Läkemedelsansvariga. Hittills har Apoteksmarknadsutredningen, Lagrådsremissen och Propositionen haft en sak gemensamt; man anser att Sverige bör anpassa sig till EUs direktiv och kräva apotekare för den här posten, men man väljer ändå att inte göra det. Detta har främst motiverats med att det inte skulle finnas tillräckligt många apotekare att anställa, något som ifrågasatts från flera håll, särskilt med tanke på att över 200 svenska apotekare valt att flytta till Norge för att få chansen att arbeta på apotek. Nu sällar sig Socialutskottet till dem som anser att vi inte kan ställa ett sådant krav.

- På ett sätt är det bra att det kommer ett beslut i den här frågan, även om det inte blev riktigt det beslut vi hade hoppats på, säger Apotekarsällskapets ordförande Hanna Gyllensten, nu kan vi fokusera kraften på våra kärnfrågor; en förbättrad läkemedelsanvändning och bättre nyttjande av apotekarnas kompetens i samhället. Och inget beslut är ju hugget i sten!