Fondbolagens förening

Fortsatt rekordstort intresse för fonder i november

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 13:27 CET

Intresset för fonder var fortsatt mycket högt under november månad då 11 miljarder nettosparades. Hittills i år har hela 98 miljarder sparats i fonder varav huvuddelen, 84 miljarder, investerats i aktiefonder.

 

Nettosparandet i fonder var fortsatt mycket stort i november och precis som för årets tidigare månader gick den största delen av fondsparandet till aktiefonder. Under november nettosparades 4,6 miljarder i aktiefonder medan 2,8 mdkr gick till blandfonder. Även räntefonder uppvisade positivt nettosparande, 2,6 miljarder gick till obligationsfonder och 2,2 miljarder till penningmarknadsfonder. Övriga fonder (hedgefonder) hade svagt negativt nettoflöde.

 

"Det stora intresset för fonder håller i sig. För hushållen är det angeläget att spara i fonder när räntorna är låga både på lån och på sparkonto", säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson. ”Att spara extra i fonder nu ger både ett sparkapital att ta av längre fram och samtidigt är det ett sätt att vänja sin hushållsekonomi vid att också klara högre låneräntor när så blir fallet. Dessutom är det förstås roligare att spara än att betala på lån.”

 

Under januari-november 2009 har totalt 98 miljarder kronor nettosparats i fonder. Stockholmbörsen har stigit med 50 procent (inkl. utdelningar) under motsvarande period.

 

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening

08-506 988 01

070-950 38 60

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Fondbolagens förening

08-506 988 03

Nettosparandet i fonder 2009, mdkr

 

Fondbolagens Förenings hemsida: www.fondbolagen.se

Objektiv och enkel information om fondsparande för privatpersoner: www.fondspara.se

 

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Funds, Banco, Carlson Fonder,  Catella Fondförvaltning, Danske Capital, Didner & Gerge Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Erik Penser Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Gustavia Capital Management, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, HQ Fonder, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen.

www.fondbolagen.se

www.fondspara.se - enkelt och sakligt om att spara i fonder