Posten AB

Fortsatt renodling av Postens verksamhet

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 11:18 CET

I det av Posten helägda dotterbolaget Swedgiro AB bedrivs verksamhet i Polen samt i de baltiska länderna. Verksamheten i Polen kommer att övertas av nuvarande ledning. Verksamheten i de baltiska länderna övertas av finska Posten. I Swedgiros verksamhet erbjuds kombinationer av elektroniska och fysiska tjänster. Strukturaffären ger en reavinst för Posten Sverige AB.

Postens styrelse har fattat beslut om en tydligare koncentration till Sverige och till kärnverksamheten. Som en konsekvens av detta beslut säljs det av Posten helägda dotterbolaget Swedgiros dotterbolag i Baltikum. Swedgiros polska dotterbolag övertas av ledningen. Affären kräver konkurrensmyndigheternas godkännande.

- Med ett tydligt uppdrag och en beslutad affärsstrategi i ryggen går vi nu igenom våra olika verksamheter för att avgöra om de ska drivas vidare i Postens regi eller inte. Den lösning vi funnit för Swedgiro är mycket tillfredställande för alla parter, säger Agne Pettersson, affärsansvarig Posten.

Posten har under år 2003 också avyttrat Direct Link i Belgien samt överlåtit den sk hostingverksamheten till IBM.

Som en del i Postens fokusering på kärnverksamheten har Posten tidigare också beslutat att upphöra med sin verksamhet som certifikatutfärdare för dem som vill använda sig av en elektronisk identitet (CA-verksamhet). TeliaSonera kommer framöver att leverera de certifikat som innehåller den elektroniska identiteten.

Vid frågor kontakta:
Postens presstjänst: 08-23 10 10

Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Kort sagt är vi experter på allt mellan "Till och Från". Med över 3 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,3 miljoner hushåll och 800 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi cirka 20 miljoner försändelser. Med cirka 40 000 medarbetare och en omsättning på över 23 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Moderbolag i koncernen är Posten AB (publ) som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se