Moment Group AB

Fortsatt resultatförbättring för 2E Group

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2015 09:50 CEST

2E Group - Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

VD-kommentar

Vi fortsätter den positiva trenden och verksamheten levererar för perioden april-juni ett resultat om -8,4 msek, vilket är 5,4 msek bättre än motsvarande period föregående år. Det innebär att vi för första gången, sedan koncernen i dess nuvarande form bildades för fem år sedan, levererar ett positivt operativt resultat redan efter årets första sex månader. Det operativa resultatet för första halvåret uppgår till 7,2 msek jämfört med föregåendes års -11,3, vilket är en resultatförbättring om 18,5 msek.

De främsta anledningarna till den positiva trenden i resultatutvecklingen är att:

  • våra målgruppsanalyser och val av kanaler för att nå ut till våra gäster och bearbeta våra företags-kunder blir alltmer pricksäkra
  • vi jobbar fokuserat och mer strukturerat med riskbedömningar för vilka produktioner vi sätter på marknaden och både mixen av föreställningar och kostnadshanteringen har vässats
  • den omstrukturering och organisationsförändring vi jobbar med börjar ge resultat, både i form av en vassare organisation och minskade overheadkostnader

För att vara ledande inom upplevelsebranschen är det viktigt att vi ständigt tänker nytt och har både modet och de finansiella musklerna att våga trampa nya stigar. Samtidigt ska man vara medveten om att vi, trots en allt större skicklighet i både bedömning och hantering av risker, även framöver kommer att varva succéer med resultatmässigt mindre lyckade produktioner och att det kan påverka vår vinstgenerering.

Affärsområde Live Entertainment presterar under andra kvartalet ett resultat som är närmare åtta miljoner kronor bättre än motsvarande period föregående år och det är glädjande att notera att samtliga verksamhetsområden inom affärsområdet bidrar till ökningen.

Inom affärsområde Möten har Hansen haft många genomföranden under första halvåret och full resultateffekt från dessa kommer vi att kunna se först under det tredje kvartalet. Hansen bytte nyligen VD när Conny Lingmerth nu axlat ansvaret och hans gedigna erfarenhet av stora affärer och hans starka kundfokus kommer att skapa en god plattform för att Hansen ska kunna fortsätta den positiva trend de visat senaste året.

Det känns bra att kunna konstatera att vi säljer allt fler biljetter via Showtic, vår egen e-handel, men vi har fortfarande arbete att göra för att bygga vidare på den digitala plattformen och vidareutveckla den digitala strategin så att vi blir ännu mer konkurrenskraftiga. Det känns därför bra att vi snart är klara med rekryteringen av en ny VD för Showtic och med den personen på plats får vi en tydlig ledare med tid, fokus och kompetens för just detta.

Efter att ha ägnat en hel del tid åt att bygga en starkare organisation och sätta våra interna processer blir nu vårt fokus på tillväxt allt starkare och som ett naturligt led i detta kommer vi inom kort att kunna presentera ytterligare en nyckelperson i koncernledningen. Det blir i form av en affärsutvecklingsansvarig som kommer att ägna all sin tid och kraft åt att se hur vi bäst skapar lönsam tillväxt, både inom befintlig verksamhet och genom expansion.

Vi är nu igång med det andra halvåret och uttrycket show & business – i god kombination – känns högst aktuellt.

Hélène Gustavii

Koncernchef/CEO

2E Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Inom koncernen skapas underhållning och möten för fler än 1,8 miljoner gäster varje år – såväl privatpersoner som företagskunder.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2E Group teater, musikal, show och konsert, förmedlar artistbokningar och skapar specialbeställd underhållning. En annan del av verksamheten är Dinnershow, som 2E Group erbjuder på fyra av tio egna arenor.

Genom SHOWTIC.se bedriver 2E Group e-handel inom show, musikal, teater och konsert. På SHOWTIC.se erbjuds såväl koncernens egna som andra aktörers produktioner.

Inom affärsområde Möten planerar, utvecklar och genomför dotterbolaget Hansen möten med hela världen som arbetsfält.

Inom 2E Group finns flera starka varumärken såsom 2Entertain, Wallmans, Golden Hits, Ladies Night, Hamburger Börs m fl.

2E Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Växjö och Falkenberg och är listat på First North med Remium som Certified Adviser.