TV 4 AB

Fortsatt resultatförbättring för TV4

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2003 14:53 CEST

Resultatet för TV4 var första halvåret 2003 52 miljoner kronor bättre än samma period i fjol. Exklusive 2002 års jämförelsestörande poster blev resultatet 15 miljoner kronor bättre under perioden, och uppgick till 49 miljoner kronor efter finansnetto.

TV4 ökade reklamintäkterna under halvåret med en procent. Ökningen är måttlig och sker från låga nivåer, men är ett tecken på en stabiliserad reklammarknad. Till och med maj var ökningen 6 procent men i juni minskade intäkterna kraftigt jämfört med 2002 då TV4 sände fotbolls-VM.

Rationaliseringsarbetet i fjol har givit lägre kostnader vilket bidragit till att TV4:s resultat har ökat under de senaste fem kvartalen.
- Ett genomgripande effektiviseringsarbete har skapat förutsättningarna för långsiktig lönsamhet trots den lågkunjunktur som råder på annonsmarknaden, säger vd Jan Scherman. Inför hösten står vi rustade med ett bra programinnehåll som kan möta en förhoppningsvis ökad efterfrågan i våra tv-kanaler.

TV4 plus, som lanserades den 9 mars, kan redan nu ses av närmare 55 procent av alla hushåll. En rad nya - och trogna annonsörer - har köpt reklam i TV4 plus och försäljningen följer de uppgjorda planerna.

Under sommarveckorna 27 - 31 har koncernen TV4 ökat sin totala tittartidsandel när man slår samman de båda kanalerna TV4 och TV4 plus. Under motsvarande period minskade TV4:s alla konkurrentföretag sin tittartidsandel.

Den statliga utredning som sett över koncessionsavgiften lämnade sitt betänkande i maj och föreslår att avgiften trappas ned med början i januari 2004 och att lokal-tv:s situation särskilt beaktas.
- Konkurrensen hårdnar och värdet av TV4:s analoga distributionsfördel minskar, säger Jan Scherman. Därför måste vi fortsätta effektiviseringsarbetet för att även i fortsättningen ha råd med ett kvalitativt programinnehåll. Vi måste också arbeta ännu hårdare och med kraften av hela vårt flerkanalssystem mot annonsmarknaden för att öka intäkterna.

För mer information kontakta Mona Björklund, informatör TV4, 08-459 40 11,
070-799 85 80.