INTOI

Fortsatt resultatförbättring trots oförändrat svag marknad

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2003 13:21 CET

Nocoms rapport för årets första nio månader visar på en tydlig resultatförbättring. Rörelseresultatet har förbättrats med nära 85 miljoner kronor jämfört med motsvarande period förra året.

- Det är roligt att det går bra och att vi håller vad vi lovar, trots att marknaden är tuff. Det vi ser nu är resultatet av vårt långsiktiga arbete för att nå lönsamhet. Justerat för åtgärdsprogrammet har vi ett positivt kassaflöde för det senaste året, säger Stefan Skarin, vd, Nocom.
- Tredje kvartalet är traditionellt vårt svagaste på grund av semesterperioden. I år har marknaden dessutom varit svag även efter semestern. Vi ser ingen förändring i marknaden de närmaste två - tre kvartalen, men har goda förutsättningar att nå ett positivt resultat för helåret och vi ser inget behov av kapitaltillskott.

Januari - september 2003 i sammandrag:
·Rörelseresultatet förbättrades med 84,8 MSEK, jämfört med motsvarande period föregående år, och uppgick till 2,8 MSEK (-82,0 MSEK). Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,9 (-83,3) MSEK

·Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,3 (-
22,3) MSEK, exklusive utbetalningar på
7,0 MSEK på grund av åtgärdsprogrammet från hösten 2002

·Omsättningen uppgick till 98,6 (110,9) MSEK
·
För mer information kontakta:
Stefan Skarin vd, Nocom
mobil: 0708 - 65 10 05
e-post: stefan.skarin@nocom.se

Stefan Ström finansdirektör, Nocom
mobil: 0708 - 65 10 68
e-post: stefan.strom@nocom.seNocom AB (publ) är ett IT-företag som säljer programvaror och drift med kvalificerad support och utbildning, för att underlätta och effektivisera verksamheten för företag i Norden. Erbjudandet omfattar fem affärsområden - integration, säkerhet, analys, utvecklingsverktyg och infrastruktur. Nocom har 75 anställda och finns representerat i Sverige, Norge och Finland. Företaget grundades 1985 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B) sedan 1999. Läs mer på www.nocom.se