Pro Assistans Sverige AB

Fortsatt RUT-avdrag ger nya jobb i Pro Assistans-kedjan

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 12:49 CEST


Utgången av valet skapar stora förutsättningar för branschen som under en tid levt med osäkerhet kring RUT-avdragets framtid. Alliansen har utlovat fortsatt RUT-avdrag under hela mandatperioden vilket underlättar företags fortsatta satsningar på expansion.


Pro Assistans beräknas behöva tillsätta minst 10 tjänster till redan befintliga enheter inom närmsta tiden samtidigt som nya enheter kommer att startas upp tillsammans med egenföretagare på franchisebas. Företaget går en mycket positiv framtid till mötes och ambitionen är att bygga en rikstäckande kedja med serviceenheter.


- Rekryteringen har redan påbörjats såväl till befintliga som nya enheter. Vi kommer att starta nya enheter under hösten och vintern i bl.a. Skåne och Västra Götaland säger Daniel Åsberg, VD på Pro Assistans Sverige AB.


2010 blev genombrottsåret för Pro Assistans-konceptet som på kort tid nått stora framgångar med sin verksamhet på de orter man sedan tidigare är etablerade i. Lokala enheter finns på flertalet orter i Västra Götaland och Halland.


- Det är vår tydliga fokusering på miljöarbete och kvalitetsmedvetenhet i hela organisationen som skapar förutsättningar för nöjda kunder. Dessa faktorer kan tyckas vara en självklarhet i serviceyrken men branschen har mycket att bevisa på detta område, fortsätter Daniel Åsberg.

Pro Assistans Sverige AB erbjuder genom lokala enheter trädgårds- och Städ/hushållstjänster till såväl privatpersoner som företag. Företaget är grundat i Falkenberg, huvudkontoret är placerat i Mölndal och verksamhet bedrivs på allt fler orter.