Riksrevisionen

Fortsatt samarbete med Moldavien

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2009 14:29 CET

Riksrevisionen har skrivit på ett avtal om ett förlängt treårigt utvecklingssamarbete med Moldaviens revisionsmyndighet Court of Accounts (CoA).

Det fortsatta samarbetet innebär att Riksrevisionen kommer att fortsätta att ha rollen som ledande samarbetspartner till CoA med särskilt ansvar för stöd inom finansiell revision. Projektet genomförs i nära samarbete med andra organisationer, finansierade av andra givare under ledning av Världsbanken.

 

Samarbetet i Moldavien genomförs inom ramen för Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete, som syftar till att stärka kapaciteten hos revisionsmyndigheter i utvecklingsländer. Målsättningen är att de ska kunna utföra revision i enlighet med internationellt accepterade standarder.

 

Riksrevisor Claes Norgen konstaterar att inriktningen på Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete har gett resultat i Moldavien:

 

– Den internationella utvecklingen på området utvecklingssamarbete betonar alltmer vikten av att mottagarländerna bygger upp sina institutioner så att de har kapacitet att verka för rättssäkerhet, transparens och ansvarsutkrävande. Vårt projekt i Moldavien är ett gott exempel på att det faktiskt är möjligt att på relativt kort tid ställa om en revisionsmyndighet till att klara de nya kraven. Court of Accounts i Moldavien är redan på god väg att bli en institution som på ett professionellt sätt utför sina uppgifter i enlighet med internationell bästa praxis.