SVEP Information & Service AB

Fortsatt satsning på forskning inom kyl- och värmepumpteknik

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2012 12:58 CEST

Sedan den första utlysningen inom forskningsprogrammet EFFSYS+ har hittills 20 stycken projekt beviljats medel. Intresset från industrin är stort. Totalt är 123 företag inblandade i de projekt som startats inom programmet.

-          För att bibehålla Sveriges konkurrenskraft inom kyl- och värmepumpteknik är det oerhört viktigt att upprätthålla kontinuiteten i forskningen, säger Martin Forsén, ordförande EFFSYS+. Vi har redan idag ett flertal lovande projekt igång som kommer att leda till stora förbättringar. Forskning och utveckling av svensk kyl- och värmepumpteknik framhålls ofta som en framgångsaga inom Energimyndighetens verksamhet, nu satsar vi vidare.

Nu öppnar styrelsen för EFFSYS+ upp för den tredje utlysningen inom detta program och välkomnar företag och forskningsinstitutioner att inkomma med projektansökningar inom området kyl- och värmepumpteknik.

De kompletta ansökningshandlingarna ska vara sekretariatet tillhanda senast den 22 oktober 2012. För mer information om utlysningen, besök programmets hemsida www.effsysplus.se

EFFSYS+ är ett fyrårigt forskningsprogram där budgeten för perioden är 88 miljoner kronor, varav Energimyndigheten bidrar med 36 miljoner, resten är insatser från företag. Programmet ska bidra till att den svenska industrin för kylteknik och värmepumpar fortsätter att utvecklas och dess konkurrenskraft stärkas, såväl nationellt som internationellt.