Hjälpmedelsinstitutet

Fortsatt satsning på Fritt val av hjälpmedel

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 09:53 CET

Regeringen har gett Hjälpmedelsinstitutet i uppdrag att under 2011 fortsätta stimulera landsting och kommuner att stärka den enskilde brukarens möjligheter till ökad delaktighet och valfrihet vid förskrivning av hjälpmedel.

Regeringens målsättning är att Fritt val av hjälpmedel ska finnas i hela landet.

Hjälpmedelsinstitutet kommer under 2011 att utgöra expertstöd för de kommuner och landsting som vill införa Fritt val av hjälpmedel. Hjälpmedelsinstitutet kommer att delge erfarenheter från försöks-verksamheten och även vara behjälplig med informations- och utbild-ningsinsatser.

Hjälpmedelsinstitutet kommer också att samarbeta med den särskilde utredare som regeringen utsett. I den utredningen kommer man bland annat att titta på hur lagen om valfrihetssystem, LOV, (2008:962) kommer att möjliggöra självbestämmande för äldre personer med funktionsnedsättning kopplat till Fritt val av hjälpmedel. 

– Det är mycket glädjande att Hjälpmedelsinstitutet får fortsatt förtroende att stimulera satsningen på Fritt val av hjälpmedel. Erfarenheterna av vårt tidigare arbete visar stora möjligheter till utveckling inom området, säger direktör Jan Grönlund.

www.hi.se/frittval redovisas kontinuerligt resultaten av Fritt val av hjälpmedel.

Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att medverka till bra och säkra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt samhälle.

Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten och Sveriges Kommuner och Landsting.