Länsstyrelsen i Stockholms län

Fortsatt satsning på kolonistugor

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 11:04 CET

Kolonistugeägare i Stockholms län kommer även i år att kunna söka byggnadsvårdsbidrag för renovering av sina stugor. Länsstyrelsen förlänger den särskilda satsningen som inleddes 2009. Nytt för i år är att även koloniträdgårdsföreningar kan söka bidraget.

- Satsningen förra året gav ett lyckat resultat. Ett femtiotal kolonistugor renoverades varsamt med stöd av bidragen, säger Ulrika Sahlsten vid Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

Liksom i fjol avsätts upp till en miljon kronor till bidrag för att bevara kolonistugorna. Bidrag kan sökas fram till den 19 april 2010.

En nyhet är att utöver enskilda stugägare kan även koloniträdgårdsföreningar söka bidrag för de hus och anläggningar som ägs av föreningarna. Bidraget utgör som mest 50 procent av den totala kostnaden. Maxbeloppet att söka för enskilda kolonistugor är 20 000 kronor, föreningar kan få upp till 50 000 kronor i bidrag. De objekt som bedöms ha det högsta kulturhistoriska värdet kommer att prioriteras.

En annan förändring är att bidragsmedel från Länsstyrelsen för koloni-stugeområden nu endast lämnas för materialkostnader, beroende på att ROT-avdragen i många fall ger rätt till skattereduktion för själva arbetet.

- Många av de äldre kolonistugorna rivs och ersätts med nya istället för att renoveras och rustas upp. Det tycker vi är synd, stugorna och koloniområdena återspeglar en del av vårt samhälle. De berättar om våra behov, intressen och drömmar. Framtidens stockholmare ska kunna få uppleva den delen av kulturarvet, avslutar Ulrika Sahlsten.

Sedan 2004 gör Länsstyrelsen särskilda temasatsningar för olika historiskt värdefulla byggnadskategorier som riskerar att försvinna eller skadas. Tidigare byggnadsvårdsbidrag har lämnats till lantbrukets ekonomibyggnader och skärgårdens båthus och sjöbodar.

Högupplösta pressbilder
Klicka på länken och ladda ned genom att högerklicka på bilden och välj "spara bild som". Ange fotograf: Kersti Lilja, Länsstyrelsen i Stockholms län.

Bild 1. Stora Mossens koloniområde, Bromma
Bild 2. Stora Mossens koloniområde, Bromma

>> Mer om bidraget och ansökan för att bevara kolonistugor

För mer information, kontakta:

Ulrika Sahlsten, Länsstyrelsens kulturmiljöenhet, tfn 08-785 42 47
Kersti Lilja, Länsstyrelsens kulturmiljöenhet, tfn 08-785 42 48Gå till Länsstyrelsens pressmeddelandearkivMed vänliga hälsningar

Marie Månsson

Press- och informationschef
Länsstyrelsen i Stockholms län
Telefon: 08-785 50 40, 070-619 12 90