Hjälpmedelsinstitutet

Fortsatt satsning på Teknik för äldre

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 07:00 CET

Regeringen har gett Hjälpmedelsinstitutet i uppdrag att samordna en fortsatt satsning på Teknik för äldre.

Mellan 2007-2010 har HI samordnat utvecklingsprogrammet Teknik för äldre.  

Det nya regeringsuppdraget innebär att fortsatt stödja utvecklingen av användarvänliga teknikstöd, bra produkter och tjänster för äldre och anhöriga. Likaså ska det nya satsningen verka för tillgänglighet i boendemiljön för att äldre ska ha möjlighet att bo kvar hemma. Det ska bland annat ske genom försöksverksamheter där t.ex. allmännyttiga bostadsbolag och kommunernas äldreomsorg i samverkan arbetar fram konkreta lösningar för tillgänglighetsförbättrande åtgärder, teknikstöd och tjänster.

 – Det är mycket glädjande att Hjälpmedelsinstitutet får fortsatt förtroende att samordna satsningen på Teknik för äldre. Användarvänlig teknik och tillgänglig boendemiljö ger förutsättningar för äldre att leva ett tryggt och självständigt liv i sin närmiljö, säger direktör Carl Leczinsky.

 Programmet är tänkt att pågå mellan 2010-2012 med en årlig budget av 22 miljoner kronor.

 

Frågor till Hjälpmedelsinstitutet besvaras av

Direktör Carl Leczinsky, 08-620 17 10, 070-589 53 90, carl.leczinsky@hi.se
Programchef, Bengt Andersson, 070-544 28 61, bengt.andersson@hi.se