Bosch AB

Fortsatt segertåg för dieselfordon - med insprutningssystem från Bosch

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 10:05 CEST

Den positiva trenden för dieselfordon fortsätter och i Sverige ökade dieselandelen från 7,0 % år 2002 till 8,5 år 2003. Under perioden januari – februari 2004 var dieselandelen ca 8,9 % jämfört med samma period föregående års 8,5 %.

En marknadsundersökning gjord av Bosch visar att dieselns segertåg i Europa fortsätter utan avbrott. År 2003 var i genomsnitt 43,7 procent av alla nyregistrerade personbilar utrustade med dieselmotor. Jämfört med 2002 är det en ökning med 3,2 procentenheter.

Enligt statistiken från Bosch ligger Tyskland med 39,9 procent kvar på en nivå strax under det europeiska genomsnittet. I Italien steg dieselandelen kraftigt under 2003 med 4,5 procentenheter till 49,0 procent enligt Boschs undersökning. Även i Storbritannien var ökningen påtaglig. På grund av ändrade skatteregler för tjänstebilar som speciellt gynnar dieselbilar med ringa CO2-utsläpp steg antalet nyregistrerade personbilsdieslar betydligt redan år 2002. För 2003 steg andelen ytterligare till genomsnittligt 27,2 procent.

Populärast är dieseln i Spanien, Frankrike, Belgien och Österrike. För Spanien visar Boschstudien för 2003 på en så pass hög dieselandel som 60,5 procent, vilket är 3,2 procentenheter mer än föregående år. I Frankrike var andelen nyregistrerade dieselfordon år 2003 67,4 procent – en ökning med 4,2 procentenheter från en redan hög nivå. Och i Belgien kunde dieseln stärka sin marknadsposition med hela 5,7 procentenheter till 68,2 procent. Redan 2002 uppvisade statistiken för Österrike den högsta dieselandelen i Västeuropa med 69,6 procent. 2003 kunde dieseln ytterligare stärka sin dominans vad gäller nyregistreringar med ett årsgenomsnitt på 71,4 procent.

Bosch räknar med en dieselandel på 50 procent i Västeuropa för nyregistrerade personbilar inom två till tre år, och redan 2004 kommer andelen med all sannolikhet att nå 47 procent.

Med sina direktinsprutade högtryckssystem har Bosch spelat en viktig roll för den europeiska dieselboomen och är fortfarande ledande vad gäller tekniken på området. Moderna direktinsprutade högtryckssystem som common rail eller unit injector har omvandlat de tröga, stinkande "sölkorvarna" på våra vägar till sportiga, bränslesnåla och rena bilar. Bara under 2003 tillverkade Bosch ca sex miljoner insprutningssystem med common rail och unit injector. 2004 kommer man preliminärt upp till sju miljoner.


Presschef Katrin Ohlander e-post: katrin.ohlander@bosch.com
Robert Bosch AB Tel 08-750 16 44
Box 1154 Mobil 070- 420 16 44
164 26 Kista Fax 08-750 17 60