Folkpartiet

Fortsatt splittring i havsmiljöarbetet med (s) vid rodret

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 15:43 CET

- Regeringen har inte lyckats genomföra en av de få konkreta åtgärder man samlat sig till på havsmiljöområdet- en samordningsgrupp, säger Sverker Thorén (fp), miljöpolitisk talesman med anledning av dagens hearing på Naturvårdsverket.

Vid hearingen presenterades de första punkterna i den aktionsplan som Naturvårdsverket i samråd med 14 andra myndigheter fått i uppdrag att ta fram. Den ska innehålla konkreta åtgärder för havsmiljön som snabbt kan genomföras och föreslå hur myndigheter på ett effektivare sätt kan samverka för en bättre havsmiljö.

Redan Havsmiljökommissionen 2003 pekade på att splittringen i havsmiljöarbetet mellan olika myndigheter och verk måste åtgärdas. I regeringens skrivelse "En nationell strategi för havsmiljön" säger regeringen också att en samordningsgrupp för havsmiljöfrågorna bör inrättas för detta. Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för havsmiljön och bör vara sammankallande i denna grupp.

- Vid dagens hearing fick vi uppgiften att Naturvårdsverket fortfarande väntar på beslut av regeringen om samordningsgruppen för havsmiljöfrågorna för att komma igång. Detta är häpnadsväckande och oroväckande uppgifter om en av våra viktigaste uppgifter att fokusera, samordna och maximera insatserna för våra hav. Varken Östersjön eller Västerhavet kan vänta på en ny regering, säger Sverker Thorén.


Sverker Thorén
riksdagsledamot (fp)
0702-53 61 67
sverker.thoren@riksdagen.se

Viktoria Leigard
presskontakt
0708-54 90 75

______________________________________

Sverker Thoréns hemsida finns här:
http://www.folkpartiet.se/thoren

Högupplöst bild på Sverker Thorén för fri publicering finns här:
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=0316177736318