Stål- och Metallföreningen

Fortsatt stabil försäljning för Stålgrossisterna

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2015 09:34 CEST

Stål och Metallföreningens medlemmar kan för sjätte kvartalet i rad konstatera att marknaden för stålprodukter står still.

Flertalet av föreningens medlemmar gör dock bedömningen att helåret 2015 kommer att bli bättre än 2014. Främst betydelse har de infrastruktursatsningar som görs.

Stål- och metallföreningen sammanställer löpande data över marknadsutvecklingen. Utifrån detta material presenteras ett index över lagerförsäljningen samt förändringen av lagerstorleken. Detta index baseras på 2008 års försäljning och publiceras kvartalsvis.

Stål- och metallföreningen samlar de ledande
leverantörerna av stål och metaller till den svenska marknaden. Totalt
levererar företagen cirka 1,5 miljoner ton per år till den svenska marknaden.
Detta motsvarar ett marknadsvärde av cirka 20 mdr kronor. Största kundsegmentet är
verkstads- och byggindustrin. Främst levereras balk, armeringsjärn, plåt och
rör.