Trosa

Fortsatt stabil tillväxt om än försiktigt avtagande

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2019 12:03 CET

SCB har nu sammanställt befolkningssiffrorna per sista december 2018. För Trosa kommun landade året på en total befolkning om 13 309 personer, en ökning om 393 personer från 2017.

2017 var ett oerhört starkt år för befolkningstillväxten i Trosa kommun med en ökning om närmare 4 %. En så stark ökning är väldigt positiv för den kommunala ekonomin men är på sikt inte hållbar för att hålla jämn takt med utvecklingen av kommunal infrastruktur och service. Inför 2018 var målsättningen därför en fortsatt stabil befolkningstillväxt men något lägre.

2018 års tillväxt landar på 3,04 % vilket är betydligt mer hanterbart, om än något högre än kommunfullmäktiges mål om cirka 2 % över tid. Inflyttningen till kommunen är överraskande jämn över hela året. Sommarmånaderna har historiskt haft den högsta inflyttning men för 2018 har även vintermånaderna nått samma nivåer.

Befolkningssiffrorna bekräftar Trosa kommuns attraktionskraft som en trivsam kommun att leva och bo i, och varför inte på sikt starta företag?

1992 bildades Trosa kommun. De tre tätorterna Trosa, Vagnhärad och Västerljung skulle bli en egen kommun, olik alla andra. En kommun för invånarna, nära invånarna och i dialog med invånarna.

Med en stabil tillväxt, ordnad ekonomi, kloka investeringar för framtiden och med fokus på en riktigt bra kärnverksamhet, har åren som egen kommun gett utdelning.

Den lilla kommunens fördelar förvaltas och ambitiösa mål förverkligas. Vi tror att nyckeln till framgång ligger i den vision som kommunen en gång grundades på, Fastlagd kurs för Trosa kommun. Där anges att vi ska arbeta utifrån okonventionella metoder, samarbeta med företag och föreningar, och med invånaren i fokus. Det fungerar.

Trosa kommun ska ha Sveriges mest nöjda invånare, Sveriges bästa företagsklimat och landets mest engagerade medarbetare.