Finansförbundet

Fortsatt stabilt i banksektorn - ansträngt läge för livbolagen

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 10:45 CEST

Trots de senaste årens svaga konjunktur uppvisar bankerna inga tecken på någon oroväckande riskuppbyggnad. Läget för livbolagen är fortfarande ansträngt, och rådande förtroendekris har satt såväl regelverk som tillsyn på prov. Det slår Finansinspektionen fast i årets stabilitetsrapport som i dag överlämnas till regeringen.

Livbolagen har varit under stark press det senaste året. Det är emellertid långt till ett läge där garanterade åtaganden äventyras. De fem livbolag som har lägst solvens står under särskild bevakning av FI och är KPA Pensionsförsäkring (2,70), Salus Ansvar Liv (2,20), Nordea Liv (1,75), Nya SEB Trygg Liv (1,66) och SPP Liv (1,26). Dessa bolag måste ha särskild beredskap för fallande börsvärden och stigande marknadsräntor.

En sänkning av den av FI reglerade högsta räntan
(diskonteringsräntan) skulle direkt innebära ytterligare påfrestningar på solvensen. En sådan sänkning är dock i nuläget osannolik mot bakgrund av nuvarande konjunkturbedömningar.

Många bolag brottas också med en sjunkande återbäring för pensions-spararna. Följande bolag kommer inte under nuvarande förutsättningar att, utan momentan reallokering, kunna återställa nivån på sin kollektiva konsolidering inom utsatt tid. De är: Länsförsäkringar Liv, Salus Ansvar Liv, SPP Liv och Gamla SEB Trygg Liv.

Medan många försäkringsbolag pressats hårt av börsutvecklingen och av den svaga konjunkturen de senaste åren står banksektorn stark och stabil. Riskuppbyggnaden i de fyra bankkoncernerna är måttlig och kontrollerad, kapitaltäckningen tillfredsställande och lönsamheten god. På sikt kan en internationell expansion förändra riskbilden.

Läs rapporten på www.fi.se

Helena Östman,
informationschef
Tel 08-787 8220,
070 398 0819

Ingrid Bonde,
generaldirektör
Tel 08-787 8010

Hans Bäckström,
redaktör
Tel 08-787 8080

Fakta:
Solvens och kollektiv konsolidering
Livbolagens solvens handlar om bolagens finansiella stabilitet och förmåga att infria sina garanterade åtaganden gentemot försäkrings-tagarna. Den kollektiva konsolideringen utgör ingen stabilitetsfråga, men aktualiserar grundläggande konsumentfrågor kring information och rättvis behandling.

Momentan reallokering
Vid ett tillfälle sänks värdet på försäkringarna så att det bättre speglar bolagets tillgångar.