Nolato AB

Fortsatt stark omsättnings- och resultatutveckling

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2003 14:51 CEST

- Koncernens omsättning ökade med 41 procent och uppgick till 1297 Mkr (917)
- Rörelseresultatet ökade till 73 Mkr (16)
- Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till 42 Mkr (-7)
- Nolato Telecom ökade omsättningen med 75 procent och förbättrade rörelseresultatet till 51 Mkr (-6)
- Kassaflödet efter investeringar var positivt med 54 Mkr (-59)
- Resultat efter skatt uppgick till 25 Mkr (3) och resultat per aktie uppgick till 0,95 kr (0,15 kr)
- Beslut om att omstrukturera verksamheten i Ungern

Den fullständiga rapporten finns på www.nolato.se