Easycharge AB

Fortsatt stark tillväxt av elbilar – svagare infrastruktur

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 16:01 CEST

Under september månad tillkom det 191 stycken nya laddbara elbilar i Sverige. Det är en ökning av totalen med 19 procent sedan föregående månad. Det visar nya detaljerade siffror från statistikdatabasen ELIS (Elbilen i Sverige), som varje månad tas fram av elbilskonsulten Easycharge.

Den totala andelen laddbara elbilar uppgår idag till 0,03% av Sveriges bilflotta eller 1217 stycken, vilket innebär en ökning med 798 stycken eller 190 procent sedan årsskiftet. Kvoten av antalet laddplatser delat med antal elbilar, CPEV, är idag 0,29 jämfört med 0,33 under föregående månad. Ju högre kvot desto bättre utbyggd infrastruktur. 

– Det är fantastiskt kul att se denna starka tillväxt fortsätta. Varje månad detta år har det registrerats fler elbilar än månaden före. I snitt har tillväxten varit cirka 30 procent per månad under 2012, säger Andy Rietschel, vd för Easycharge.

Easycharge publicerar varje månad återkommande statistik kring elbilsanvändningen i Sverige. Statistiken är en unik sammanställning av utsorterad data från Transportstyrelsen och andra källor och ger en mer korrekt och enhetlig bild av elbilar och laddhybrider än vad som tidigare varit möjligt. Bland annat belyses förhållandet till antal laddplatser med nyckeltalet CPEV, Charging Points per Electric Vehicle, samt tekniska specifikationer och lokaliseringsuppgifter.

– Det stora problemet för elbilens utveckling i Sverige är att laddinfrastrukturen inte alls hänger med. Under 2010-2012 lanserades det 14 stycken elbilsmodeller. Under de kommande två åren lanseras upp emot 28 nya modeller som behöver laddas från elnätet. Fastighetsägare, byggherrar och andra som förvaltar parkeringsplatser kommer tvingas till att ge bättre förutsättningar till att ladda elbilar. Det viktiga för dem är att bygga rätt från början så att felaktiga investeringar kan undvikas, säger Andy Rietschel.

För mer information kring statistikdatabasen ELIS, se www.easycharge.se eller kontakta:

Andy Rietschel, vd, Easycharge

070-889 86 89, andy.rietschel@easycharge.se

Easycharge AB är ett konsultföretag med specialistkunskap kring elbilar och laddninglösningar, s k E-mobility. Vi erbjuder ett brett sortiment av tjänster för att underlätta med övergången till elbilar. Vinsten för våra kunder blir att undvika felaktiga investeringar, framtidssäkra och få kontroll och kunskap över inköp av ny teknik. Easycharge är ett partnerägt och helt privat finansierat företag med säte i Stockholm. Vi erbjuder våra tjänster över hela landet.