Consilium AB

Fortsatt stark tillväxt och nytt affärsområde inom Consilium

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 09:51 CEST

Orderingången ökade med 26 procent till 736,1 MSEK under perioden januari - augusti 2008. Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 579,1 MSEK. Årsprognosen om en ökning av nettoomsättningen med mer än 20 procent till mer än 900 MSEK kvarstår trots den ekonomiska oron i omvärlden. Se sedvanlig månadsrapport för mer detaljerad information.

Den under 2007 inledda satsningen på försäljning av automationssystem, inklusive bl.a. brand- och gasdetektion och brandskydd, till framför allt olje- och gasindustrin, har successivt givit resultat. Orderingången för denna verksamhet uppgick under perioden januari - augusti 2008 till 91,9 MSEK. Vi ser en fortsatt god tillväxtpotential inom detta område och kommer fortsättningsvis att särredovisa denna verksamhet under ett separat affärsområde; Automation.

Stockholm 2008-09-18

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Produkter och system marknadsförs huvudsakligen till varv, redare, samt olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, har mer än 400 anställda och omsätter mer än 700 MSEK