Gotlands kommun

Fortsatt stark uppslutning kring krav på framtida Gotlandstrafik

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 09:40 CET

Inför kommande uppvaktning hos infrastrukturministern den 13 november har kommunledningen idag sammankallat de gotländska organisationerna. Syftet var att säkerställa en fortsatt stark uppslutning kring den samlade ståndpunkt som man tidigare enats om när det gäller den framtida färjetrafiken (se bifogad fil).



- Det är högst angeläget att vi från Gotlands sida sluter upp kring de krav vi ställer på den framtida Gotlandstrafiken. Det är helhetsgreppet på trafikstandarden som är avgörande för Gotlands utveckling, säger Eva Nypelius, kommunstyrelsens ordförande.



Mötet betonade särskilt vikten av långsiktighet och stabila förutsättningar för Gotlandstrafiken. Orimligheten i att biljettpriserna är kopplade till oljeprisutvecklingen liksom öppningen för försämringar i kapacitet och restider är frågor som måste förändras i anbudsunderlaget, vilket också kommer att framföras vid uppvaktningen.



Vid mötet beslutades att den delegation på fem personer som uppvaktar infrastrukturminister Åsa Torstensson består av Eva Nypelius, kommunstyrelsens ordförande, Björn Jansson, oppositionsråd, Bo Dahllöf, regiondirektör, Marianne Samuelsson, landshövding, och Gösta Hjort, Företagarna.







För mer information kontakta:

Eva Nypelius, kommunstyrelsens ordförande, tfn: 0498-26 93 60, 070-447 74 62.

Bo Dahllöf, regiondirektör, tfn: 0498-26 93 20, 070-526 93 20